Koninklijk Wiskundig Genootschap

Het Koninklijk Wiskundig Genootschap is een landelijke vereniging van beoefenaars van de wiskunde en iedereen die de wiskunde een warm hart toedraagt. De vereniging is in 1778 opgericht en is 's werelds oudste nationale wiskunde genootschap. Onder het tabblad "Aanbod KWG" meer over de congressen en publicaties van het KWG.

Lees meer

Young KWG

Sinds April 2023 heeft KWG een speciale sectie voor jonge wiskundigen: Young KWG. Het belangrijkste doel van Young KWG is het aantrekken en ondersteunen van jonge wiskundigen in de vroege stadia van hun carrière. Young KWG beoogt een levendig netwerk voor jonge wiskundigen in Nederland te creëren, onder meer door evenementen en workshops te organiseren specifiek voor jonge wiskundigen.

Het KWG en PWN

Om de positie van de wiskunde in Nederland te verbeteren, hebben het KWG en de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) in 2010 een gezamenlijk platform opgericht, met als naam Platform Wiskunde Nederland. De oprichting van PWN was ingegeven door het feit dat de zichtbaarheid van wiskunde als zelfstandige discipline verbetering behoeft, op allerlei terreinen. Het platform beoogt de versterking van de financiële, bestuurlijke, wetenschappelijke en publicitaire positie van de wiskunde in Nederland, evenals de coherente en effectieve inzet van middelen ten behoeve van het wiskundeonderzoek en wiskundeonderwijs, zowel in wetenschappelijk als in maatschappelijk opzicht.