Instituutsleden

Instituutsleden steunen het Koninklijk Wiskundig Genootschap in financiële of materiële zin. Het KWG is deze organisaties voor deze steun zeer erkentelijk en wil dat met deze pagina kenbaar maken.

Centrum Wiskunde & Informatica

Radboud Universiteit

Rijksuniversiteit Groningen

Technische Universiteit Delft

Technische Universiteit Eindhoven

Universiteit van Amsterdam (Korteweg-de Vries Instituut en ILLC)

Universiteit van Leiden

Universiteit Twente

Universiteit van Utrecht

Vrije Universiteit Amsterdam