Nieuws

Veiling van oude KWG boeken

In april 2018 gaat het KWG een flink aantal 19e-eeuwse boeken -- en enkele uit de 18e en vroege 20e eeuw -- veilen. Het merendeel van de boeken handelt over wiskunde maar er zijn ook enkele over astronomie bij. De boeken komen uit het archief van het KWG. De opbrengst van de veiling komt ten goede aan het ontsluiten van het Brouwer-archief dat in 2016 aan het Noord-Hollands Archief in Haarlem is overgedragen.
Meer informatie op wiskgenoot.nl/veiling-van-oude-kwg-boeken

Aankondiging 241ste ALV KWG

Op woensdag 4 april a.s. zal de 241ste ALV van het KWG van 12:45 tot 13:45 plaatsvinden in De Koningshof in Veldhoven (tijdens het NMC). Tijdens deze vergadering zullen Joke Blom en Herman te Riele aftreden als bestuurslid, zal Erik van den Ban aftreden als voorzitter, zal Jan Wiegerinck worden voorgedragen als voorzitter, en zullen Danny Beckers en Marie-Colette van
Lieshout worden voorgedragen als bestuursleden.

De agenda, het jaarverslag, de jaarrekening en de notulen van de ALV 2017 vindt u op het ledengedeelte van de  KWG website. Inloggen rechtsboven.

Agenda

Wintersymposium 2018

Het Wintersymposium vond plaats op 13 januari 2018 in het Academiegebouw te Utrecht. Het onderwerp was "WiskundeTaal".

Nederlands Mathematisch Congres

The 54-th Dutch Mathematical Congress (NMC) was held in Veldhoven, on April 3—4, 2018. Here you can find some pictures of the congress.

The 55-th NMC will be held on April 23-24, 2019.

"Een onvermoeide arbeid komt alles te boven"

Motto van het KWG, opgericht in 1778