Bestuur KWG

Het bestuur van het Koninklijk Wiskundig Genootschap bestaat uit negen leden, waarvan de voorzitter, de penningmeester en de secretaris het Dagelijks Bestuur vormen.

Voorzitter

prof.dr.ir. B. (Barry) Koren (TU/e)

e-mail voorzitter@wiskgenoot.nl

 

Penningmeester

dr. W.M. (Wioletta) Ruszel (UU)

e-mail  w.m.ruszel@uu.nl

Secretaris

prof.dr. M.N.M. (Marie-Colette) van Lieshout (CWI)

e-mail secretaris@wiskgenoot.nl

Ondervoorzitter

prof.dr. J.J.O.O. (Jan) Wiegerinck (UvA)

e-mail voorzitter@wiskgenoot.nl

 

Inspecteur der Boekerij

dr. D.J. (Danny) Beckers (VU)

e-mail d.j.beckers@vu.nl

Leden

dr. A.E. (Alef) Sterk (RUG)

e-mail a.e.sterk@rug.nl

 

dr. R. D. (Rogier) Bos (UU)

email r.d.bos@uu.nl

 

 
 
 
dr. M.H.A.H. (Michael) Müger (RU)
 
e-mail m.mueger@math.ru.nl

 

Het secretariaat is gevestigd in Amsterdam, in het Centrum Wiskunde & Informatica:

CWI, t.a.v. secretaris KWG
Postbus 94079
1090 GB Amsterdam

Via e-mail is het KWG op verschillende adressen te bereiken: