Geschiedenis van het KWG

In haar soort is het Wiskundig Genootschap een van de oudste verenigingen ter wereld: het oprichtingsjaar was 1778. De achttiende-eeuwse WG-leden waren voornamelijk amateurs en praktisch georiënteerde wiskundigen: landmeters, onderwijzers, boekhouders en instrumentmakers. In de negentiende eeuw verschoof de nadruk binnen het Genootschap van recreatieve naar creatieve wiskunde. Een nieuwe groep van beroepswiskundigen trad toe. Er werden contacten gelegd met vakverenigingen in omliggende landen. Op de grens van de negentiende en de twintigste eeuw treffen we Nederlandse wiskundigen van wereldnaam als Stieltjes, Korteweg en Brouwer. Korteweg, bekend van de Korteweg de Vries-vergelijking, was meer dan 50 jaar bestuurslid van het Genootschap. Brouwer, pionier in de algebraïsche topologie en grondlegger van het intuïtionisme, was zijn student en opvolger in Amsterdam.

     
Stieltjes
1856-1894
Korteweg
1848-1941
Brouwer
1881-1966
In het jaar 1954 organiseerde het WG het vierjaarlijkse International Congress of Mathematicians in Amsterdam. De tentoonstelling die het Stedelijk Museum in Amsterdam bij die gelegenheid aan M.C. Escher wijdde vormde de aanloop tot diens wereldfaam. In 2008 werd onder auspiciën van het KWG het vierjaarlijkse European Congress of Mathematics in Amsterdam georganiseerd. Op 28 april 2003 ontving het Genootschap ter gelegenheid van het 225-jarig bestaan het predicaat "Koninklijk". Na meer dan 237 jaar is de vereniging nog zeer levend, evenals het vak wiskunde zelf. Op dit moment telt het KWG ± 1200 leden. In de volgende drie artikelen, verschenen in het Nieuw Archief, vindt U meer over de geschiedenis van het Koninklijk Wiskundig Genootschap.
  1. Een Europees visitekaartje door Peter Stevenhagen (Engels)
  2. Hij wenschte er den nuttigen werkkring zooveel mogelijk van uit te breiden door Michel Vellekoop
  3. WG 1778-1978: some facts and figures door P.C. Baayen (Nieuw Archief voor Wiskunde (3), XXVI (1978), 177-205).

Het archief van Mededeling van het KWG is voor 2015 (vanaf nr. 10), 2016 en 2017 beschikbaar als ZIP-bestand en hier voor eerdere edities.