Tarieven lidmaatschap

Het KWG kent vijf verschillende tarieven (per jaar; bij betaling per automatische incasso krijgt u € 2,50 korting):

  • gewoon: € 97,50
  • reciprociteitslid (zie hieronder): € 77,50
  • gepensioneerden en werklozen: € 52,50
  • AIO's/OIO's en studenten: € 42,50 (max. 4 jaar)

Daarnaast biedt het KWG aan wiskunde (inclusief lerarenopleiding) een gratis lidmaatschap van één jaar aan, direct na het behalen van hun bachelordiploma of masterdiploma. Ook nieuwe promovendi komen in aanmerking voor een jaar lang een gratis lidmaatschap. Het gratis lidmaatschap loopt automatisch na één jaar af. Ieder KWG lid heeft het recht éénmaal per jaar een nieuw lid voor te dragen, in dat geval betaalt het nieuwe lid het eerste jaar geen lidmaatschapsgeld. Het promovendi-/studentenlidmaatschap wordt na afloop omgezet in een gewoon lidmaatschap. Tijdens het eenjarig gratis kennismakingslidmaatschap wordt u in het derde of vierde kwartaal van het lidmaatschap op de hoogte gesteld dat uw lidmaatschap gaat aflopen.

Het lidmaatschapsjaar begint en eindigt op de dag dat uw aanmelding wordt ontvangen. Betaling geschiedt bij voorkeur via automatische incasso, in dat geval krijgt u € 2,50 korting op het lidmaatschapsgeld. U kunt zich direct als lid aanmelden middels ons elektronisch aanmeldformulier.

Reciprociteitslidmaatschap

Bent u al lid van een van de volgende zusterverenigingen, dan kunt u aanspraak maken op een gereduceerd tarief van € 77,50:

In Nederland:
Vereniging voor Statistiek en Operations Research
Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren
Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Rekenen- en Wiskunde Onderwijs

In het buitenland:

American Mathematical Society
Australian Mathematical Society
Belgian Mathematical Society
Deutsche Mathematiker-Vereinigung
Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik
Indian Mathematical Society
London Mathematical Society
Real Sociedad Matematica Española
Society for Industrial and Applied Mathematics
Societé Mathématique de France
South-African Mathematical Society

Bij al deze verenigingen geldt omgekeerd ook dat lidmaatschap van KWG leidt tot korting op het lidmaatschap van deze zusterverenigingen. Hierbij wordt de regel gehanteerd dat de korting wordt gegeven voor de vereniging in het land waar het lid niet woont. Zo hebt u als KWG-lid recht op reciprociteitskorting op uw AMS-lidmaatschapsbijdrage mits u niet in de VS woont. Omgekeerd kunt u als AMS-lid een reciprociteitskorting van 20 euro krijgen op uw KWG-lidmaatschapsbijdrage mits u niet in Nederland woont.

Ten slotte: Als lid van het KWG kunt u voor half geld lid worden van de European Mathematical Society:  € 25,- (€ 50,- normaal)

Tijdschriften

Elk lid ontvangt – indien gewenst – het Nieuw Archief voor Wiskunde en de Elektronische Mededelingen van het Koninklijk Wiskundig Genootschap. Voor verzending van het Nieuw Archief naar het buitenland wordt een portotoeslag van € 10 in rekening gebracht.

Indien u dit wenst, kunt u zich via het KWG ook op de volgende zaken abonneren:

  • Abonnement op Pythagoras, een uitgave van het KWG: € 35,- (- evt € 2,50 bij automatische incasso)
  • Abonnement Indagationes Mathematicae van het KWG: € 150,- (sterk gereduceerd tarief)