Nieuw Archief

Het Koninklijk Wiskundig Genootschap publiceert het kwartaalblad Nieuw Archief voor Wiskunde, dat in 1875 is opgericht en in het jaar 2000 zijn 'vijfde serie' ingegaan is. Het is een informatief vakblad voor een breed publiek, dat zich richt op actualiteit in onderwijs en onderzoek, in bedrijfsleven en industrie, en in het wetenschapsbeleid. Het bevat nieuws, oraties, overzichtsartikelen, polemieken, onderwijsanalyses, een problemenrubriek, boek- en proefschriftbesprekingen en veel meer. Dit tijdschrift wordt aan alle leden verzonden.

Indagationes Mathematicae

Het wetenschappelijk tijdschrift van het KWG is Indagationes Mathematicae. Het verschijnt zes keer per jaar en bevat wiskundige onderzoek artikelen van hoog niveau. Regelmatig verschijnen "Special Issues" die gewijd  zijn aan een bijzondere gebeurtenis binnen de Nederlandse wiskunde. Een voorbeeld is "L.E.J. Brouwer fifty years later". Het tijdschrift wordt voor het KWG door Elsevier gepubliceerd.

Pythagoras

Daarnaast geeft het KWG elke twee maanden het wiskundetijdschrift voor jongeren Pythagoras uit. Het rijke artikelenarchief van zowel NAW als Pythagoras is via internet toegankelijk.