NMC 2024

On April the 2nd and 3d the Netherlands Mathematical Congress 2024 will take place in De Werelt in Lunteren! Keynote lectures will be given by Leslie Ann Goldberg (University of Oxford), Stefanie Jegelka (Massachusetts Institute of Technology), and Amie Wilkinson (University of Chicago). The Beeger lecture will be given by Andrew Sutherland (Massachusetts Institute of Technology).

All four mathematics clusters, the two NWO Gravitation programmes, AI & Mathematics and 4TU.AMI will organize a parallel session. Furthermore, there will be sessions organized by EWM-NL and by the newly established Young KWG.

Next to the keynote lectures and the traditional parallel sessions, the programme elements that were introduced last year, will be offered: the workshops for PhD studentsthe Poster Competition and the Indagationes Mathematicae Best Paper Award session. Besides the latter, the Speed Dates session the KWG PhD Prize, the Stieltjes Prize and the Pythagoras Prize ceremonies will take place.

Vacatures

Het KWG is op zoek naar een nieuwe bladmanager/eindredacteur voor Nieuw Archief en een zakelijk directeur voor Epsilon. Meer informaties vindt u in de bijgevoegde pdf.

 

Lees meer

Aankondiging KWG Wintersymposium 2024

Op zaterdag 13 januari 10:30 - 16:00 vindt het jaarlijkse KWG Wintersymposium plaats. Dit jaar is het thema Inzichtelijk abstract met verrassende resultaten uit de algebraïsche topologie en meetkunde visueel toegankelijk gemaakt. Op de website vindt u meer informatie en gelegenheid om u in te schrijven voor deelname.

Photo by Marijn Anthonissen

Royal decoration for Wil Schilders

June 23, 2023, Wil Schilders received the royal decoration Officer of the Order of Orange-Nassau, on the occasion of his formal retirement from Eindhoven University of Technology as full professor Scientific Computing for Industry. The decoration was conferred because of Wil’s outstanding service to the national and international mathematics community.

Wil Schilders has and had many positions in mathematics, such as: director of the Platform Mathematics Netherlands; president of the European Consortium on Mathematics for Industry; president-elect of the International Council for Industrial and Applied Mathematics; co-founder and leader of the European service network for mathematics in industry EU-MATHS-IN; advisor to mathematics institutes in Brazil, Germany, Ireland and Japan; and more.

Wil is of great value to mathematics in The Netherlands, Europe and worldwide: through the very active use of his unique network in academic institutions, government agencies and high-tech companies; through his excellent organizational and acquisition activities; and through the generous sharing of his broad and deep knowledge of mathematics and its applications in industry.

Wil’s great commitment extends beyond his professorship. He serves the general public with exhibitions on the beauty and practical relevance of mathematics, and with information on how to solve Sudoku puzzles. He has written three widely translated booklets on the latter, to entertain countless people.

Photo by Marijn Anthonissen

Gesponsorde evenementen 2023

Het KWG sponsort openbare en semi-openbare evenementen ter bevordering van wiskunde, wiskundeonderwijs en wiskundeonderzoek met name in universitaire sfeer. Vanaf heden wil het bestuur de leden beter informeren over welke evenementen gesponsord worden. Daarom hieronder een lijst. In de toekomst wellicht ook vooraf een aankondiging, met name indien dat evenement ook interessant voor de leden is om bij te wonen

17-2-2023, FMF Symposium "Epic Proportions"
Fysisch Mathematische Faculteitsvereniging (RUG)

26-5-2023, Landelijke Interuniversitaire Mathematische Olympiade,
Wiskundig Studiegenootschap Abacus (UT)

17-5-2023, Nationaal Wiskundesymposium "Logic: The Rules of the Game"
Wiskundestudievereniging DESDA (RU)

7-6-2023, Symposium W.S.G. Abacus "What the Health?!",
Wiskundig Studiegenootschap Abacus (UT)

 

Joke Blom benoemd als erelid KWG

Dit voorjaar is Joke Blom door het bestuur van het KWG benoemd als erelid van het KWG. De voordracht is door de Algemene Ledenvergadering van het KWG unaniem goedgekeurd. Joke heeft zich op veel manieren ingezet voor het KWG. Het bestuur en de leden zijn haar hiervoor heel dankbaar. 

Lees meer

Bas Edixhoven Memorial Symposium

Op vrijdagmiddag 2 juni 2023 vindt op de Universiteit Leiden het Bas Edixhoven Memorial Symposium plaats. Het symposium is gericht op een breed wiskundig publiek.

In de middag spreken Hendrik Lenstra en Jaap Top over wiskunde met connecties met kunst, een onderwerp waar Bas erg van hield. Na afloop is er een borrel.

 

Lees meer

Vakantiecursus voor leraren wiskunde 2023

De vakantiecursus voor leraren wiskunde 2023 zal plaatsvinden in Antwerpen (Universiteit Antwerpen), op vrij 25 en za 26 augustus. En in Amsterdam op vrij 1 en za 2 september (CWI).

Het thema is: “Priemgetallen’’.  Hoofddocent: Frits Beukers. Gastdocenten: Benne de Weger en Roland van der Veen.  

U kunt zich opgeven middels het aanmeldformulier op www.platformwiskunde.nl/vakantiecursus/. Hier kunt u ook de flyer downloaden met alle inhoudelijke en praktische informatie.

Vanzelfsprekend zijn uw collega’s, alsmede leerlingen uit de bovenbouw met interesse in wiskunde, ook van harte welkom!

Lees meer

Position of the KWG board on the war in Ukraine

February 24, the beliefs of many of us in a peaceful Europe were shattered. Today, four months later, Russia’s war in Ukraine still rages on and there is no end in sight yet. So far, the war led to thousands of people killed Ukrainian and Russian many more people wounded and on the run, and huge destruction of Ukrainian property.

The International Mathematical Union (IMU), in which KWG actively participates, has responded to the war by cancelling the International Congress of Mathematicians (ICM) that was intended to be held in Saint Petersburg, 614 July this year. ICM 2022 will be held fully online. The General Assembly of the IMU and the awarding of the Fields Medals will still be held onsite, albeit in Helsinki instead of Saint Petersburg. More measures are being taken by national and international mathematics organizations.

The KWG board fully supports strong measures against Russian governmental authorities, but also hopes that people in Europe do not drift away from each other. In support of this, the KWG Board does not discriminate individual mathematicians from Russia and Belarus, who do not collaborate with the Russian governmental authorities, among which in the first place our members with Russian and Belarusian family ties. More concretely, the KWG board and the editorial board of KWG’s scientific journal Indagationes Mathematicae (IM) agreed to not ban Russian and Belarusian mathematicians submitting manuscripts for publication in IM.

The KWG Board hopes that at the end of this war – a time that will come no new iron curtain will have arisen in Europe.

Barry Koren
chair KWG

Imaginary tentoonstelling

Op 2 juni is Imaginary geopend, een prachtige tentoonstelling over wiskunde. Deze tentoonstelling is georganiseerd door Paul Igodt (KU Leuven) en Wil Schilders (TU Eindhoven) en reist door Vlaanderen en Nederland. 

In verband  met de  tentoonstelling is Wil Schilders geïnterviewd door de Nederlandse nationale radio omroep. Luister het interview hier terug, tussen 7-8 uur, kort voor 8 uur, vanaf ongeveer 54:30 uur.

"Jong KWG" section in formation

To foster community among young mathematicians working in the Netherlands, a new section of the KWG is in formation: Jong KWG (Young KWG). More news about this exciting development will follow soon.

Azat Miftakhov-dag

Op 5-6 juli vindt de Azat Miftakhov-dag plaats. De internationale wiskundige gemeenschap maakt zich grote zorgen over de situatie van Azat Miftakhov, de aan de Staatsuniversiteit van Moskou afgestudeerde student die sinds februari 2019 door de Russische staatsautoriteiten wordt vastgehouden in een strafkolonie. Meer informatie over deze dag en de zaak is hier te vinden.

Vakantiecursus voor Leraren Wiskunde 2022

De vakantiecursus voor leraren Wiskunde 2022 zal plaatsvinden in Amsterdam, op het CWI, op 26 en 27 augustus. In Eindhoven zal de cursus plaatsvinden op 2 en 3 september, in het gebouw van het Academisch Genootschap.

 Het thema is: “Willekeur en structuur in netwerken’’.  Hoofddocente is Nelly Litvak (Universiteit Twente. Tevens zullen Clara Stegehuis (UT) en  Pim  van der Hoorn (TU/e) een voordracht houden.

 U kunt zich opgeven middels het aanmeldformulier op www.platformwiskunde.nl/vakantiecursus/. Hier kunt u ook de brochure en de flyer downloaden met alle inhoudelijke en praktische informatie.

Vanzelfsprekend zijn uw collega’s ook van harte welkom, dus attendeer hen vooral ook op deze cursus.

Lees meer

UPS George D. Smith Prize voor IAM-opleiding

De faculteit Mathematics and Computer Science heeft de 2022 UPS George D. Smith Prize gekregen voor haar masteropleiding Industrial and Applied Mathematics (IAM). De prestigieuze prijs wordt uitgereikt door INFORMS, de belangrijkste internationale vereniging voor professionals in dit vakgebied, en is een erkenning voor de bijzondere kwaliteit van de master, die studenten opleidt tot experts in de besliskunde. Lees meer hier.

Aankondiging Minsymposium: De wiskundige L.E.J. Brouwer, een veelzijdig genie

In 2015 is het persoonlijk archief van L. E. J. Brouwer (1881-1966) overgedragen aan het Noord-Hollands Archief in Haarlem. Onlangs zijn de circa acht strekkende meter manuscripten, correspondentie en andere documenten geschoond en geïnventariseerd. Daarmee is het archief van een van Nederlands grootste wiskundigen toegankelijk geworden voor geïnteresseerden.

Om dit te vieren, organiseren wij op donderdag 17 maart 2022 een minisymposium bij het Noord-Hollands Archief in Haarlem, Jansstraat 40, waarvoor wij u van harte uitnodigen. Het symposium vindt plaats van 16.30 - 18.00 uur (inloop vanaf 16.15 uur).

Het symposium wordt georganiseerd door de Commissie Persoonlijke Archieven van Wiskundigen (CPAW) van het Koninklijk Wiskundig Genootschap in samenwerking met het Noord-Hollands Archief (NHA).

Voor deelname aan het symposium verzoeken wij u vriendelijk om zich aan te melden via communicatie@noord-hollandsarchief.nl onder vermelding van ‘Brouwer’.

Het symposium is ook online te volgen van 16.30-17.40 uur via de link op deze website: www.noord-hollandsarchief.nl/brouwer

 

Lees meer

In Memoriam Bas Edixhoven (1962-2022)

Op zondag 16 januari j.l. is na een korte periode van ernstige ziekte overleden: Bas Edixhoven, hoogleraar meetkunde aan de Universiteit Leiden.

Bas was een zeer actief en succesvol wiskundige. Hij zette zich met hart en ziel in voor de wiskunde; in Leiden, Nederland en ook internationaal. Hij stimuleerde wiskunde onder Nederlandse jongeren (via o.a. Vierkant voor Wiskunde) en in ontwikkelingslanden (via de organisatie CIMPA). Bas was lid van de KNAW-sectie Wiskunde en de PWN-Commissie Onderwijs. Hij heeft een belangrijke organisatorische rol gespeeld in Mastermath en in de Beta-lerarenkamer. Ook voor het KWG heeft hij belangrijk werk gedaan, als redacteur van Indagationes Mathematicae, en tot eind vorig jaar nog als jurylid van de De Bruijnprijs 2022.

Het KWG gedenkt Bas met grote dankbaarheid en wenst zijn familie veel sterkte toe met het dragen van dit grote verlies.

Symposium ter nagedachtenis van Professor Aïda Paalman-de Miranda

Op 18 juni 2022 zal in de aula van de Universiteit van Amsterdam (UvA) een eendaags symposium worden georganiseerd ter nagedachtenis van Professor Aïda Paalman-de Miranda. Gedurende haar carrière was zij een inspirerende wetenschapper met hart voor onderwijs en zeer betrokken bij de begeleiding van studenten. Zij overleed in 2020 op 84-jarige leeftijd. Haar bijzondere verhaal verbindt de wiskundige gemeenschap en de Surinaamse gemeenschap. De opening van het symposium zal worden verricht door Karen Maex, rector magnificus van de UvA. Andere inspirerende hoofdsprekers die reeds hebben toegezegd zijn Margriet van der Heijden die momenteel werkt aan een biografie van Ietje, Raf Boclandt van de UvA, de voorzitter van het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, Shanti Venetiaan, en de oud-president van Suriname, Ronald Venetiaan; hij was indertijd klasgenoot van Ietje. Het symposium zal ook digitaal te volgen zijn in Nederland en Suriname. Deelname is gratis. Het is de bedoeling dat deze informatie zal worden geüpdatet. SAVE THE DATE!

Wijziging statuten

Geachte leden,

de commissie die in april door de ALV is ingesteld om naar de vigerende statuten te kijken, heeft verslag uitgebracht. Een brief namens het bestuur (brief4.10.2021.pdf), het voorstel van de commissie (statuten4.10.pdf) en de vigerende statuten (2011.05.31_statutenwijzigingen.pdf) vind u door in te loggen bij Allunited in de folder openbare documenten.

Met vriendelijke groet,

Marie-Colette van Lieshout, vice-secretaris KWG

Twee medailles voor Nederland bij Internationale Wiskunde Olympiade

Egmond aan Zee, NEDERLAND – Op de dag dat in Tokio de Olympische Spelen zijn geopend, is de Internationale Wiskunde Olympiade ten einde gekomen. Hylke Hoogeveen (16) uit Odijk en Jelle Bloemendaal (17) uit Hooglanderveen hebben hier beiden een bronzen medaille gehaald. Voor Nederland, dat werd vertegenwoordigd door Hylke, Jelle en nog vier getalenteerde middelbare schoolleerlingen, waren er naast de medailles ook drie eervolle vermeldingen. De Internationale Wiskunde Olympiade werd gecoördineerd vanuit Sint-Petersburg, Rusland, maar vond voor het Nederlandse team als wedstrijd-op-afstand plaats in Egmond aan Zee.

Lees meer

Call for nominations for the N.G. de Bruijn Prize 2022

In 2022, the N.G. de Bruijn Prize will be awarded again during the Netherlands Mathematical Congress (NMC). The N.G. de Bruijn Prize is awarded tri-yearly at the NMC. The 2022 prize will be awarded for the best mathematical work that appeared in a peer reviewed journal in the years 2018 through 2021. The prize is provided by Elsevier, publisher of KWG’s scientific journal Indagationes Mathematicae. Nominees for the prize have either the Dutch nationality, or live in the Netherlands, or are affiliated with a Dutch institute. The laureate receives a medal, a certificate and a cash prize of € 4000. The laureate gives a plenary lecture at the NMC, and the Nieuw Archief voor Wiskunde (NAW) publishes an interview with the laureate or the laureate writes an article himself/herself for a broad mathematical audience, to be published in NAW.

Candidates are nominated through one or more nomination letters, which need to be with the jury ultimately 1 October 2021. Everybody is invited to nominate a candidate. Nomination letters are to be sent to the chair of the jury of the N.G. de Bruijn Prize:

prof. Jan van Neerven, TU Delft, Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Mathematics, P.O. Box 5031, 2600 GA Delft, e-mail: j.m.a.m.vanneerven@tudelft.nl.

 

Vakantiecursus voor Leraren Wiskunde 2021

De vakantiecursus voor leraren wiskunde 2021 zal plaatsvinden in Amsterdam, op het CWI, op 27 en 28 augustus. In Eindhoven zal de cursus plaatsvinden op 3 en 4 september, in het gebouw van het Academisch Genootschap.

Het thema is: Stangenmeetkunde: kinematische inzichten in vernuftige mechanismes”. Hoofddocent is Rainer Kaenders (Hausdorff Center for Mathematics, Bonn). Tevens zal onder andere Theo Jansen als gastdocent een voordracht houden. Theo is een kunstenaar, alom bekend van zijn strandbeesten: www.strandbeest.com. 

U kunt zich opgeven middels het aanmeldformulier op www.platformwiskunde.nl/vakantiecursus/. Hier vindt u ook de brochure met alle informatie.

Vanzelfsprekend zijn uw collega’s ook van harte welkom, dus attendeer hen vooral ook op deze cursus.

 

Lees meer

ENSPM2021 on 12-16 July 2021

The Portuguese Mathematical Society is organizing the ENSPM2021 on 12-16 July 2021: https://enspm2021.spmatematica.online/

The list of plenary speakers includes four Fields Medalists and several ICM invited speakers, along with recipients of many other distinctions such as the EMS Prize, the Euler Medal, the Fermat, Fulkerson, Henri Poincaré, Loève Prizes, and more. The meeting has 11 slots for parallel sessions, two hours each, where many other outstanding mathematicians will share and discuss ideas: https://enspm2021.spmatematica.online/parallel-sessions-programme/

We hope this meeting will help important ideas to flourish, inspire and spread.

On behalf of the organizing committee,

João Araújo, Mário Bessa, Patrícia Gonçalves, Luis Merca

Jan-Willem van Ittersum wint de KWG PhD-prijs

Op 20 mei werd de KWG PhD prijs competitie gehouden (online). Zes promovendi probeerden zo goed mogelijk hun onderzoek uit te leggen aan een breed wiskundig publiek: Stijn Cambie (RU), Yfke Dulek (CWI), Allard Hendriksen (CWI), Jan-Willem van Ittersum (UU), Lotte Romijn (TUE), en Rianne de Heide (CWI). Het was een geslaagde bijeenkomst met zes prachtige voordrachten, waarbij de fraai door hemzelf geillustreerde voordracht van Jan-Willem unaniem als winnaar werd verkozen. De winnaar ontvangt een geldprijs en een wisseltroffee.

 On May 20th the KWG PhD prize competition was held (online). Six PhD candidates did their utmost best to present their research to a general mathematical audience: Stijn Cambie (RU), Yfke Dulek (CWI), Allard Hendriksen (CWI), Jan-Willem van Ittersum (UU), Lotte Romijn (TUE), en Rianne de Heide (CWI). With six wonderful talks, the meeting was a great success. The jury unanamously chose Jan Willem, who had himself made beautiful illustrations for his talk, as the winner.

 

Lees meer

Stem mee voor de Pythagoras PWS prijs!

Volg de ontknoping van de Pythagoras profielwerkstuk prijs en help de jury mee. De ontknoping van de Pythagoras PWS prijs vindt dit jaar plaats op vrijdagmiddag 23 april vanaf 15.30 uur. Tijdens een online bijeenkomst presenteert elke leerling in een video het onderzoek uit zijn/haar profielwerkstuk. Na de uitzending van elke presentatie is er kort een mogelijkheid voor kijkersvragen. Na de drie presentaties zal er een kleine pauze zijn zodat de jury kan overleggen over de winnaar. In de pauze kan ook gestemd worden door de kijkers voor de publieksprijs. De juryprijzen bedragen resp. 250, 125 en 75 euro en de publieksprijs levert een extra 50 euro op.

 De drie beste inzendingen van een wiskundig profielwerkstuk van 2021 zijn:

- Daan Hoogcarspel: Deze titel is onwaar

- Casper Madlener: Getallen als sommen van kwadraten

- Femke Voogt: Hoger-dimensionaal boter, kaas en eieren

De werkstukken zijn beschikbaar ter inzage op https://pyth.eu/ontknoping-pythagoras-profielwerkstukwedstrijd-2021 (helemaal onderaan).

 Iedereen die het leuk vindt om de ontknoping te volgen, en mee te stemmen voor de publieksprijs, kan zich opgeven via https://mathematischcongres.nl/event/pythagoras-prize-award-session/.

Nieuwe voorzitter PWN

Bestuur en directie van PWN zijn verheugd te kunnen melden dat Prof. Richard Boucherie met ingang van 15 maart 2021 de nieuwe voorzitter is van Platform Wiskunde Nederland. We danken Richard voor zijn bereidheid om deze taak op zich te nemen, en zien uit naar een succesvolle samenwerking. Ook danken we Prof. Sjoerd Verduyn Lunel voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van PWN, vanaf 2014, een periode waarin PWN is uitgegroeid tot een volwassen organisatie met een zeer divers palet van wiskundige aspecten en activiteiten aan boord.

Annual meeting VVSOR

The annual meeting of the Netherlands Society for Statistics and Operations Research (VVSOR) will be held online on Thursday March 18, 2021, 12:00–17:15. Participation is free, but registration is mandatory.

Lees meer

Stieltjesprijs academisch jaar 2019-2020

Op dinsdag 15 december 2020 is de jury voor de Stieltjesprijs (online) bijeengekomen voor het toekennen van deze prijs voor het beste wiskundige proefschrift verschenen in het academisch jaar 2019–2020. De jury heeft bij de bepaling van de uiteindelijke winnaar gekeken naar de mate waarin het werk van de kandidaat nieuwe kennis aan het vakgebied van de wiskunde heeft toegevoegd, naar de originaliteit en de wiskundige diepgang, de kwaliteit van de presentatie, de productiviteit en de zelfstandigheid van de promovendus. Op basis van deze criteria kwam de jury tot een voorstel; de jury stelt unaniem voor om de Stieltjesprijs voor het academisch jaar 2019–2020 aan Bente Bakker toe te kennen. Bente Bakker is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam met Jan Bouwe van den Berg en Rob van der Vorst als promotores, op een proefschrift met de titel Nonlinear waves in local and nonlocal media - A topological approachOp donderdag 28 januari zal de Stieltjesprijs worden uitgereikt aan Bente Bakker, en zal zij ook een voordracht houden over haar promotie-onderzoek. Iedereen kan zich voor deze voordracht aanmelden.

Call for submissions for the KWG PhD prize

Every year, the Dutch Royal Mathematical Society (KWG) invites several PhD candidates to present their research at the Dutch Mathematical Congress (NMC). A jury of mathematicians from various fields chooses a winner who receives, besides the prestige attached to winning, a floating trophy and a monetary reward of 1000 euro. Former winners can be found here. This year the jury will be chaired by Prof. Frank Redig.

The PhD prize competition is open to PhD candidates in mathematics from all universities in the Netherlands, provided they have yet to defend their thesis on December 31st 2020. Due to the coronavirus, this year’s NMC is organised as a series of online events. The PhD prize competition is scheduled for Thursday, May 20th 2021. The deadline for proposals is Sunday, February 28th 2021.

Lees meer

Presentaties Wintersymposium online

Op zaterdag 9 januari jl. was het jaarlijkse Wintersymposium van het KWG. Het thema was getaltheorie. De presentaties (in pdf) zijn hier te vinden.

PhD-prijs

Op 6 oktober j.l. dongen vijf promovendi naar de KWG PhD prijs: Stijn Cambie, Emiel Lorist, Willem Schouten, Harry Smit, en Rosa Winter waren door de jury geselecteerd om over hun promotieonderzoek te vertellen. Dat gebeurde uiteraard online, met ruim dertig aanwezigen en een jury onder leiding van Kees Oosterlee. Uiteindelijk werd Emiel Lorist tot winnaar uitgeroepen met zijn voordracht over "Singular stochastic integral operators and their applications to SPDE". Hij ontvangt de wisselbeker en een geldprijs--met dank aan de sponsoring van Bronstee.com.

Meer dan 600 wiskundige puzzels, spellen en doordenkers voor jong en oud

Pythagoras is al sinds 1961 een begrip in Nederland en België. In elke aflevering laat het wiskundetijdschrift opnieuw zien dat wiskunde veel meer is dan een saai schoolvak. Naar aanleiding van de 60ste verjaardag van het tijdschrift verschijnt De dikke Pythagoras.

In dit ultieme wiskundige puzzelboek bundelen Jan Guichelaar, Paul Levrie en Roosmarij Vanhommerig de allerbeste doordenkers die door de jaren heen in Pythagoras zijn verschenen. Ze combineren deze breinbrekers met verrassende wiskundige wist-je-datjes. Bovendien zit er in elk paginanummer een wiskundig raadsel verstopt.

Het resultaat? Een heerlijk veelzijdig boek dat je de schoonheid van wiskunde leert ontdekken én garant staat voor urenlang puzzelplezier. 

Wolfgang Hackbusch ontvangt Heinz Guminprijs

De wiskundige Wolfgang Hackbusch heeft op vrijdag 27 november jl. de Heinz Gumin-prijs gewonnen. Hackbusch ontving in 1996 reeds de Brouwer Medaille van het Koninklijk Wiskundig Genootschap. De Gumin-prijs voor wiskunde van de Carl Friedrich von Siemens Foundation is de hoogste wiskundeprijs van Duitsland. Meer informatie staat in het persbericht.

Wintersymposium 2021

Op zaterdag 9 januari 2021, 10.30–13.00, is het jaarlijkse wintersymposium van het Koninklijk Wiskundig Genootschap KWG. Dit jaar is het thema getaltheorieVanwege de coronamaatregelen is gekozen voor een online bijeenkomst in verkorte vorm. Nadere informatie vindt u hier.

Tweemaal Nederlands goud bij Internationale Wiskunde Olympiade

Egmond aan Zee, NEDERLAND – Bij de Internationale Wiskunde Olympiade 2020 hebben Jippe Hoogeveen (18) uit Odijk en Jovan Gerbscheid (17) uit Amsterdam beiden een gouden medaille gewonnen. Ook de andere vier teamleden gingen met eremetaal naar huis: voor Jesse Fitié (18) was er een zilveren medaille, terwijl Rafaël Houkes (18), Tjeerd Morsch (18) en Hanne Snijders (18) allen een bronzen medaille bemachtigden. Deze meest prestigieuze wiskundewedstrijd voor scholieren had in juli in Sint-Petersburg, Rusland, worden georganiseerd, maar werd in plaats hiervan afgelopen week als wedstrijd-op-afstand in alle deelnemende landen gehouden.

Lees meer

PhD prize

On October 6th we will host the competition for the PhD prize, as well as the talk by this year's Stieltjesprize winner Ivan Yaroslavstev: Geometry of Banach spaces in stochastic PDEs.

 

Lees meer

KWG PhD-prijs en Stieltjesprijs

Op dinsdag 6 oktober tussen 9:30 en 12:30 houden we een (hoogstwaarschijnlijk virtuele) bijeenkomst om alsnog de competitie voor de KWG PhD-prijs te laten plaatsvinden. Ook zal Stieltjesprijs-winnaar Ivan Yaroslavtsev een voordracht geven. De volgende promovendi/recent gepromoveerden strijden om de KWG PhD prijs: Emiel Lorist (TUD), Harry Smit (UU), Rosa Winter (UL), Stijn Cambie (RU), en Willem Schouten-Straatman (UL). 

 

Zet deze datum alvast in uw agenda! Nadere informatie volgt.

Symposium 'In de geest van Stevin'

Op 10 oktober 2020 vindt het jaarlijkse symposium van de werkgroep Geschiedenis van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren plaats. Het thema is 'In de geest van Stevin'. Met dit thema vraagt men aandacht voor de rijke nalatenschap van Simon Stevin, die 400 jaar geleden overleed. Het symposium zal dit jaar geheel online zijn georganiseerd. Zie voor meer informatie de conferentiewebsite

 

Jaarverslag 2019

Het financiële jaarverslag van 2019 is nu finaal.

Vakantiecursus voor Leraren Wiskunde 2020

Het verheugt ons u te kunnen melden dat de bijeenkomsten van de vakantiecursus in fysieke vorm door kunnen gaan, zowel in Amsterdam als in Eindhoven. Vanzelfsprekend zal dit gepaard gaan met inachtneming van de geldende Covid19-normen en maatregelen zoals door RIVM en de regering verordonneerd. De inschrijving is geopend.

Lees meer

EGMO 2020

Medio april is de European Girls' Mathematical Olympiad gehouden. Vanwege de coronacrisis gebeurde dit in online vorm. Voor Nederland behaalden drie leerlingen een bronzen medaille. Bijgevoegd vind u een impressie van het evenement dat is gemaakt door sponsor ING.

Lees meer

Koninklijke onderscheiding voor Teun Koetsier

NAW-redactielid Teun Koetsier heeft op 24 april jl. een
koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij is Officier in de Orde van
Oranje-Nassau geworden. De burgemeester van zijn woonplaats Laren heeft hem
op een bijzondere manier toegesproken. Zie voor meer informatie de Laarder Courant.

Geannuleerd: NMC 2020

Het Nederlands Mathematisch Congress (NMC 2020) dat op 14-15 april a.s. was gepland, is geannuleerd vanwege het coronavirus.
Yesterday, the Netherlands Mathematical Congress, 14-15 April 2020 (NMC 2020), has been cancelled, because of the corona virus.

Lees meer

Oproep / Call: KWG PhD price

Call for submissions for the KWG PhD prize for the best presentation of PhD research in mathematics

Every year, the Dutch Royal Mathematical Society (KWG) invites several PhD candidates to present their research at the Dutch Mathematical Congress (NMC). A jury of mathematicians from various fields, chaired by Jan van Neerven, chooses a winner who receives, besides the prestige attached to winning, a  floating trophy and a monetary reward of 1000 euro.

This year the PhD prize competition is open to PhD candidates in mathematics from all universities in the Netherlands, and the 2020 KWG Dutch Mathematical Congress will be held on April 14rd and 15th at the Van der Valk Hotel Utrecht. The prize money is made available by Bronstee.com.

In order to enter the competition please:

1. send an extended abstract (one page approximately, maximum of two pages) and short CV (maximum one page) to the following email address: kwg.phd.prize@wiskgenoot.nl.

2. ask your daily supervisor to send a concise letter of recommendation to the same address.

The deadline for proposals is Sunday, February 16th 2020.

The jury will review the proposals and make a short-list of four candidates who will be invited to give a presentation of 15 minutes (+5 minutes for questions) at the Dutch Mathematical Congress on April 15th 2020. From these four candidates the jury will then select the prize winner. Criteria will be the quality of the presentation, taking into account the apparent quality of the research. A PhD candidate should be well-advanced in his research (third/fourth year) to have a good chance of being selected for the short-list.

Vernieuwing tijdschrift Pythagoras

Al bijna 60 jaar zet Pythagoras zich in om jongeren (en alle anderen die jong van geest zijn) kennis te laten maken met de leuke en uitdagende kanten van wiskunde. Naast ons tijdschrift hebben we een Facebookpagina met honderden puzzeltjes en wiskundenieuws, organiseren we de Pythagoras Olympiade en de jaarlijkse 
Pythagoras Profielwerkstuk Prijsvraag voor werkstukken met wiskundige inhoud. Het afgelopen jaar is Pythagoras vernieuwd. Het blad is niet langer alleen geschikt voor de hogere leerjaren maar ook de leerlingen met minder wiskundekennis kunnen nu (een deel van) de artikelen uit Pythagoras lezen en begrijpen. Daarnaast zitten Pythagoras én onze website in een moderner jasje. Onze vormgeving is opgefrist en aantrekkelijker gemaakt voor leerlingen. Om dit te vieren geven wij iedere
school in Nederland en België een gratis set posters om onze nieuwe look te promoten. Wij hopen vele wiskundelokalen op deze manier op te fleuren!

Lidmaatschap EMS

Leden van het KWG kunnen tegen het gereduceerde tarief van 25 euro per jaar lid worden van de European Mathematical Society (EMS). Dit kan tegenwoordig rechtstreeks via de EMS, middels hun online formulier. Kies bij 'Membership of a national society' for 'Royal Dutch Mathematical Society'.

Indagationes mathematicae

KWG is bijzonder verheugd dat het contract met Elsevier betreffende het publiceren van Indagationes mathematicae voor drie jaar verlengd is. Door het nieuwe contract zal Indagationes aan voorwaarden zoals in Plan S (over open toegankelijkheid wetenschappelijke publicaties) geformuleerd voldoen, zodat ook alle Nederlandse wiskundigen die door NWO ondersteund worden, in de toekomst in Indagationes kunnen blijven publiceren. Verder biedt het contract KWG de financiële ruimte om bijvoorbeeld het blad Pythagoras te ondersteunen zonder de leden extra te belasten.

Nederland wint vijf medailles op Internationale Wiskunde Olympiade

Het Nederlandse team heeft deze zomer vijf medailles gewonnen op de Internationale Wiskunde Olympiade in Bath in het Verenigd Koninkrijk. Matthijs van der Poel (18) uit IJsselstein behaalde voor het derde jaar op rij een zilveren medaille. Jesse Fitié, Richard Wols, Jovan Gerbscheid en Jippe Hoogeveen sleepten alle vier een bronzen medaille in de wacht. Het zesde lid van het Nederlandse team, Szabi Buzogány, verdiende een eervolle vermelding, omdat hij één van de zes opgaven van de wedstrijd foutloos oploste.

Lees meer

NMC 2020 - Brouwerjaar!

Het Nederlands Mathematisch Congres 2020 zal plaatsvinden op 14 en 15 april in het Van der Valk hotel Utrecht (Winthontlaan 4 Utrecht). Het hotel is makkelijk bereikbaar met auto of openbaar vervoer.

Op het congres zal de Brouwermedaille 2020 worden uitgereikt aan Professor David John Aldous (Berkeley).

Lees meer

In memoriam prof. dr. Piet Hemker

Met verdriet heeft het bestuur van het KWG kennisgenomen van het overlijden van prof. dr. Piet Hemker, in de leeftijd van 77 jaar.

Piet Hemker is in 1970 bij het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in dienst getreden, als jong wetenschappelijk medewerker bij de Rekenafdeling. Vanuit het CWI heeft hij de Nederlandse numerieke wiskunde gedurende vele jaren mede vormgegeven en een hoog internationaal aanzien bezorgd. Sinds 1989 tot aan zijn pensionering in 2006 was hij tevens deeltijdhoogleraar in de Industriële Wiskunde aan de UvA.

Lees meer

Milieuvriendelijk folie voor NAW en Pythagoras

Is de folie waarin we magazines sealen "milieuvriendelijk”? De folie die we tot nu toe gebruiken is gemaakt van aardolie, deze folie is 100% recyclebaar. Maar het kan beter! Vandaar dat we in de komende periode zullen overschakelen op Biobased sealfolie. Ook deze folie is 100% recyclebaar maar is gemaakt uit suikerriet.

Lees meer

In memoriam prof. P.C. Baayen

Met verdriet heeft het bestuur KWG kennisgenomen van het overlijden op 22 mei jongstleden van Cor Baayen. Baayen was lid van het bestuur van het Wiskundig Genootschap van 1965 tot 1981, waarvan drie jaar als voorzitter. Vanwege zijn langjarige inzet en grote verdiensten voor het genootschap in het bijzonder en de wiskunde in het algemeen werd hij in 2004 benoemd tot erelid.

Lees meer

Sterk gereduceerd tarief Indagationes Mathematicae

Indagationes Mathematicae is een van de drie bladen die worden uitgegeven door het KWG. Het blad wordt uitgegeven in samenwerking met Elsevier.

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat we een sterk gereduceerd tarief hebben kunnen realiseren voor onze leden. Zonder lidmaatschap van het KWG kost een persoonlijk jaarabonnement voor 2019 68,00 Euro. Wanneer u echter een jaarabonnement neemt als lid van het KWG en dit via het KWG bestelt, dan betaalt u slechts 40,00 Euro. Mocht u een abonnement willen, neemt u dan contact op met onze ledenadministratie.

Algemene ledenjaarvergadering KWG

Op 23 april wordt de algemene leden jaarvergadering gehouden in Veldhoven, tijdens het Nederlands Mathematisch Congres. Op de vergadering zal het algemene en het financiële jaarverslag van 2018 behandeld worden. Ook hopen wij nieuwe bestuursleden te innstalleren, en afscheid te nemen van enkele bestuursleden. Hieronder vindt u het beide jaarverslagen alsmede de agenda (voor het financiële jaarverslag betreft het een verkorte versie). Het volledige financiële jaarverslag heeft de goedkeuring van de kascommissie ontvangen.

Lees meer

Nieuw: draag een lid voor

Het is vanaf heden mogelijk eenmaal per jaar een nieuw lid van het KWG voor te dragen. In dat geval betaalt het nieuwe lid het eerste jaar geen lidmaatschapsgeld.

KWG Wintersymposium

Op zaterdag 12 januari was het jaarlijkse Wintersymposium met als thema Is statistiek wel betrouwbaar? De dag was een succes, met ca. 150 bezoekers en vier goed ontvangen lezingen. Deze week komen de presentaties beschikbaar op deze site.

0

Nieuwe website

Het KWG heeft een nieuwe website!

Vanwege problemen met de oude website was de website van het KWG in de herfst van 2018 niet goed toegankelijk. Sinds het nieuwe jaar is er een nieuwe website gelanceerd, die wordt ondersteund door een nieuwe provider.

Open brief European Women in Mathematics

De organisatie European Women in Mathematics (EWM) heeft een werkgroep ingericht over de effecten van de coronacrisis op jonge vrouwelijke wiskundigen. Hieruit is een open brief gekomen met als doel onder de aandacht te brengen hoe ongelijk de effecten van de crisis op deze groep zijn en om maatregelen voor te stellen om niet (meer) vrouwelijke collega's te verliezen. De brief is hier te vinden:
https://www.europeanwomeninmaths.org/ewm-open-letter-on-the-covid-19-pandemic/