Boekerij

Het KWG beschikt volgens de Statuten over een "Boekerij" van boeken en tijdschriften. De boeken zijn bij de Centrale Bibliotheek van de UvA ondergebracht en worden daar beheerd.

In de loop der jaren zijn er vijf catalogi van deze Boekerij uitgegeven en de laatste dateert uit 1907. Deze is samengesteld door G. Mannoury en bevat naast een overzicht van de boeken en tijdschriften die toen aan het WG toebehoorden een overzicht van de wiskundige werken die toen toebehoorden "aan de Universiteits-bibliotheek der Gemeente Amsterdam". Voor zover we hebben kunnen nagaan zijn alle in de catalogus van Mannoury genoemde werken toegankelijk via de huidige Universiteitsbibliotheek van de UvA.

Persoonlijke archieven

De Commissie voor Persoonlijke Archieven van Wiskundigen heeft 22 archieven onder haar beheer en nog een 50-tal dossiers in behandeling.

Lees meer