Het KWG en PWN

Om de positie van de wiskunde in Nederland te verbeteren, hebben het KWG en de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) in 2010 een gezamenlijk platform opgericht, met als naam Platform Wiskunde Nederland. De oprichting van PWN was ingegeven door het feit dat de zichtbaarheid van wiskunde als zelfstandige discipline verbetering behoeft, op allerlei terreinen. Het platform beoogt de versterking van de financiële, bestuurlijke, wetenschappelijke en publicitaire positie van de wiskunde in Nederland, evenals de coherente en effectieve inzet van middelen ten behoeve van het wiskundeonderzoek en wiskundeonderwijs, zowel in wetenschappelijk als in maatschappelijk opzicht.

Over het KWG Overzicht