Wiskunde persdienst

De Wiskunde PersDienst streeft ernaar een verzamelpunt te zijn voor journalistieke informatie van en over wiskunde en wiskundigen. Bovendien wil de WPD obstakels wegnemen voor een efficiënte communicatie tussen wiskundigen en het algemeen publiek. Op de website worden wiskunde-gerelateerde agenda-items en nieuwsberichten verzameld. Die worden via de website aangeboden, gearchiveerd, en via email-rondzendlijsten automatisch rondgestuurd.

De Wiskunde PersDienst is een initiatief van de NVvW en het KWG en wordt momenteel ondersteund door PWN.