Bestuur KWG

Het bestuur van het Koninklijk Wiskundig Genootschap bestaat uit negen leden, waarvan de voorzitter, de penningmeester en de secretaris het Dagelijks Bestuur vormen.

Voorzitter

prof. dr. J.J.O.O. (Jan) Wiegerinck (UvA)

e-mail voorzitter@wiskgenoot.nl

 

Penningmeester

dr M. (Marije) Elkenbracht (ABN AMRO)

e-mail penningmeester@wiskgenoot.nl

 

Secretaris

prof. dr M. N. M. (Marie-Colette) van Lieshout (CWI)

e-mail secretaris@wiskgenoot.nl

Ondervoorzitter

prof. dr. B. (Barry) Koren

e-mail b.koren@tue.nl

 

Inspecteur der Boekerij

dr D. J. (Danny) Beckers

e-mail d.j.beckers@vu.nl

Leden

dr S. G. (Sonja) Cox (UvA)

e-mail s dot g dot cox AT uva dot nl

 

dr T. (Theo) van den Bogaart (HU)

e-mail theo.vandenbogaart@hu.nl

 
dr. M.H.A.H. (Michael) Müger
 
e-mail m.mueger@math.ru.nl

 

 

dr. W.M. (Wioletta) Ruszel

e-mail  w.m.ruszel [tudelft.nl]

 

Het secretariaat is gevestigd in Amsterdam, in het Centrum Wiskunde & Informatica:

CWI, t.a.v. secretaris KWG, Sonja Cox
Postbus 94079
1090 GB Amsterdam

Via e-mail is het KWG op verschillende adressen te bereiken: