N.G. de Bruijnprijs

Met ingang van 2016 wordt de N.G. de Bruijnprijs driejaarlijks tijdens het Nederlands Mathematisch Congres uitgereikt. De prijs in 2016 werd uitgereikt voor het beste wiskundig wetenschappelijke werk dat in gerefereerde tijdschriften verschenen is in de jaren 2011 tot en met 2014.
De prijs wordt beschikbaar gesteld door Elsevier vanwege de samenwerking met het KWG bij het publiceren van Indagationes Mathematicae. In aanmerking voor de prijs komen kandidaten die de Nederlandse nationaliteit hebben, in Nederland wonen of verbonden zijn aan een Nederlandse instelling. De laureaat ontvangt een erepenning, een oorkonde en een geldbedrag van 4000 euro. De laureaat houdt een plenaire voordracht op het NMC. Reis- en verblijfskosten worden vergoed. Voor het NAW wordt een interview gehouden met de laureaat of de laureaat biedt een breed toegankelijk artikel aan bij het NAW.

De eerste winnaar van deze prijs is Marius Crainic. De prijs is uitgereikt op het BeNeLuxMC 2016. De winnaar in 2019 was Dion Gijswijt, en in 2022 Joris van der Hoeven.

Prijzen Overzicht