Bedrijfsleden

De bedrijfsleden van het Koninklijk Wiskundig Genootschap onderstrepen het maatschappelijk belang van de wiskunde. Het KWG is de onderstaande bedrijven voor hun financiële steun zeer erkentelijk. Informatie over het bedrijfslidmaatschap kunt u hier vinden.

 

Elsevier

 

ORTEC