Statuten

Op 31 mei 2011 zijn de statuten van het KWG opnieuw gewijzigd (zoals besloten op de Extra Ledenvergadering van 29 maart 2011). De belangrijkste wijzigingen betreffen Artikelen 11 en 18. Artikel 11, dat handelt over commissies, is gewijzigd in verband met de komst van Platform Wiskunde Nederland. Artikel 18 is gewijzigd in de zin dat de voorzitter nu na zijn eerste ambstermijn van twee jaar onmiddellijk kan worden herverkozen voor nog eens (maximaal) twee jaar. Drie voorgaande wijzigingen vonden plaats op 19 januari 2007 (waarmee voor het KWG de status van "Algemeen nut beogende instelling" kon worden aangevraagd en verkregen), op 8 september 2005 (waarin het verwerven van het predikaat `"Koninklijk" werd vastgelegd en de term "bedrijfslid" werd ingevoerd) en op 17 januari 1996.

Statuten Overzicht