Koninklijk Wiskundig Genootschap

Het Koninklijk Wiskundig Genootschap is een landelijke vereniging van beoefenaars van de wiskunde en iedereen die de wiskunde een warm hart toedraagt. De vereniging is in 1778 opgericht en is 's werelds oudste nationale wiskunde genootschap.

Het KWG stelt zich ten doel

  • als nationale beroepsorganisatie de samenhang en communicatie binnen de wiskundige gemeenschap te versterken;
  • zich in te spannen voor de versterking en verbetering van het imago van wiskunde en haar beoefenaars, zowel bij het publiek in het algemeen als bij scholieren en studenten in het bijzonder;
  • wiskundige archieven te verzamelen, te ontsluiten en in stand te houden;
  • de wiskundige gemeenschap zowel binnen als buiten onze grenzen te vertegenwoordigen, bijvoorbeeld in de Betafederatie, de European Mathematical Society en de International Mathematical Union.

Onder het tabblad "Aanbod KWG" meer over de congressen en publicaties van het KWG.

Het KWG en PWN

Om de positie van de wiskunde in Nederland te verbeteren, hebben het KWG en de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) in 2010 een gezamenlijk platform opgericht, met als naam Platform Wiskunde Nederland. De oprichting van PWN was ingegeven door het feit dat de zichtbaarheid van wiskunde als zelfstandige discipline verbetering behoeft, op allerlei terreinen. Het platform beoogt de versterking van de financiële, bestuurlijke, wetenschappelijke en publicitaire positie van de wiskunde in Nederland, evenals de coherente en effectieve inzet van middelen ten behoeve van het wiskundeonderzoek en wiskundeonderwijs, zowel in wetenschappelijk als in maatschappelijk opzicht.