Vernieuwing tijdschrift Pythagoras

Al bijna 60 jaar zet Pythagoras zich in om jongeren (en alle anderen die jong van geest zijn) kennis te laten maken met de leuke en uitdagende kanten van wiskunde. Naast ons tijdschrift hebben we een Facebookpagina met honderden puzzeltjes en wiskundenieuws, organiseren we de Pythagoras Olympiade en de jaarlijkse 
Pythagoras Profielwerkstuk Prijsvraag voor werkstukken met wiskundige inhoud. Het afgelopen jaar is Pythagoras vernieuwd. Het blad is niet langer alleen geschikt voor de hogere leerjaren maar ook de leerlingen met minder wiskundekennis kunnen nu (een deel van) de artikelen uit Pythagoras lezen en begrijpen. Daarnaast zitten Pythagoras én onze website in een moderner jasje. Onze vormgeving is opgefrist en aantrekkelijker gemaakt voor leerlingen. Om dit te vieren geven wij iedere
school in Nederland en België een gratis set posters om onze nieuwe look te promoten. Wij hopen vele wiskundelokalen op deze manier op te fleuren!

Nieuws Overzicht