In memoriam prof. P.C. Baayen

Met verdriet heeft het bestuur KWG kennisgenomen van het overlijden op 22 mei jongstleden van Cor Baayen. Baayen was lid van het bestuur van het Wiskundig Genootschap van 1965 tot 1981, waarvan drie jaar als voorzitter. Vanwege zijn langjarige inzet en grote verdiensten voor het genootschap in het bijzonder en de wiskunde in het algemeen werd hij in 2004 benoemd tot erelid.

Pieter Cornelis Baayen werd geboren op 10 maart 1934 in Klaten op Java. Hij promoveerde in 1964 bij Jan de Groot aan de Universiteit van Amsterdam, waarna hij in 1965 werd benoemd tot hoogleraar aan zijn alma mater, de Vrije Universiteit, waaraan hij tot zijn pensionering verbonden zou blijven.

Ook was Baayen van 1959 tot 1995 verbonden aan het Mathematisch Centrum, later het CWI, eerst als medewerker en vanaf 1980 als wetenschappelijk directeur. Hij slaagde erin om in een tijd van grote bezuinigingen het instituut te laten groeien door de missie te verruimen naar de informatica en door nieuwe vakgebieden zoals discrete wiskunde, computer algebra, cryptografie en beeldanalyse te stimuleren.

In Europees perspectief zal Baayen vooral herinnerd worden als mede-oprichter en eerste directeur van ERCIM, het European Research Consortium for Informatics and Mathematics. Bij zijn afscheid als directeur in 1994 werd hij benoemd tot President d'Honneur. Ook draagt de jaarlijks uitgereikte Young Researcher Award voor de meest veelbelovende onderzoeker in de toegepaste wiskunde of informatica zijn naam.

Het bestuur wenst de nabestaanden veel sterkte toe bij het dragen van dit zware verlies.

Nieuws Overzicht