Koninklijk Wiskundig Genootschap

Het Koninklijk Wiskundig Genootschap is een landelijke vereniging van beoefenaars van de wiskunde en iedereen die de wiskunde een warm hart toedraagt. De vereniging is in 1778 opgericht en is 's werelds oudste nationale wiskunde genootschap. Onder het tabblad "Aanbod KWG" meer over de congressen en publicaties van het KWG.

Het KWG stelt zich ten doel

  • als nationale beroepsorganisatie de samenhang en communicatie binnen de wiskundige gemeenschap te versterken;
  • zich in te spannen voor de versterking en verbetering van het imago van wiskunde en haar beoefenaars, zowel bij het publiek in het algemeen als bij scholieren en studenten in het bijzonder;
  • wiskundige archieven te verzamelen, te ontsluiten en in stand te houden;
  • de wiskundige gemeenschap zowel binnen als buiten onze grenzen te vertegenwoordigen, bijvoorbeeld in de Betafederatie, de European Mathematical Society en de International Mathematical Union.
Over het KWG Overzicht