Nieuw Archief

Het Koninklijk Wiskundig Genootschap publiceert het kwartaalblad Nieuw Archief voor Wiskunde, dat in 1875 is opgericht en in het jaar 2000 zijn 'vijfde serie' ingegaan is. Het is een informatief vakblad voor een breed publiek, dat zich richt op actualiteit in onderwijs en onderzoek, in bedrijfsleven en industrie, en in het wetenschapsbeleid. Het bevat nieuws, oraties, overzichtsartikelen, polemieken, onderwijsanalyses, een problemenrubriek, boek- en proefschriftbesprekingen en veel meer. Dit tijdschrift wordt aan alle leden verzonden.

Publicaties Overzicht