In Memoriam Bas Edixhoven (1962-2022)

Op zondag 16 januari j.l. is na een korte periode van ernstige ziekte overleden: Bas Edixhoven, hoogleraar meetkunde aan de Universiteit Leiden.

Bas was een zeer actief en succesvol wiskundige. Hij zette zich met hart en ziel in voor de wiskunde; in Leiden, Nederland en ook internationaal. Hij stimuleerde wiskunde onder Nederlandse jongeren (via o.a. Vierkant voor Wiskunde) en in ontwikkelingslanden (via de organisatie CIMPA). Bas was lid van de KNAW-sectie Wiskunde en de PWN-Commissie Onderwijs. Hij heeft een belangrijke organisatorische rol gespeeld in Mastermath en in de Beta-lerarenkamer. Ook voor het KWG heeft hij belangrijk werk gedaan, als redacteur van Indagationes Mathematicae, en tot eind vorig jaar nog als jurylid van de De Bruijnprijs 2022.

Het KWG gedenkt Bas met grote dankbaarheid en wenst zijn familie veel sterkte toe met het dragen van dit grote verlies.

Nieuws Overzicht