Wijziging statuten

Geachte leden,

de commissie die in april door de ALV is ingesteld om naar de vigerende statuten te kijken, heeft verslag uitgebracht. Een brief namens het bestuur (brief4.10.2021.pdf), het voorstel van de commissie (statuten4.10.pdf) en de vigerende statuten (2011.05.31_statutenwijzigingen.pdf) vind u door in te loggen bij Allunited in de folder openbare documenten.

Met vriendelijke groet,

Marie-Colette van Lieshout, vice-secretaris KWG

Nieuws Overzicht