PhD prize

On October 6th we will host the competition for the PhD prize, as well as the talk by this year's Stieltjesprize winner Ivan Yaroslavstev: Geometry of Banach spaces in stochastic PDEs.

 

Lees meer

KWG PhD-prijs en Stieltjesprijs

Op dinsdag 6 oktober tussen 9:30 en 12:30 houden we een (hoogstwaarschijnlijk virtuele) bijeenkomst om alsnog de competitie voor de KWG PhD-prijs te laten plaatsvinden. Ook zal Stieltjesprijs-winnaar Ivan Yaroslavtsev een voordracht geven. De volgende promovendi/recent gepromoveerden strijden om de KWG PhD prijs: Emiel Lorist (TUD), Harry Smit (UU), Rosa Winter (UL), Stijn Cambie (RU), en Willem Schouten-Straatman (UL). 

 

Zet deze datum alvast in uw agenda! Nadere informatie volgt.

Symposium 'In de geest van Stevin'

Op 10 oktober 2020 vindt het jaarlijkse symposium van de werkgroep Geschiedenis van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren plaats. Het thema is 'In de geest van Stevin'. Met dit thema vraagt men aandacht voor de rijke nalatenschap van Simon Stevin, die 400 jaar geleden overleed. Het symposium zal dit jaar geheel online zijn georganiseerd. Zie voor meer informatie de conferentiewebsite

 

Vakantiecursus voor Leraren Wiskunde 2020

Het verheugt ons u te kunnen melden dat de bijeenkomsten van de vakantiecursus in fysieke vorm door kunnen gaan, zowel in Amsterdam als in Eindhoven. Vanzelfsprekend zal dit gepaard gaan met inachtneming van de geldende Covid19-normen en maatregelen zoals door RIVM en de regering verordonneerd. De inschrijving is geopend.

Lees meer

EGMO 2020

Medio april is de European Girls' Mathematical Olympiad gehouden. Vanwege de coronacrisis gebeurde dit in online vorm. Voor Nederland behaalden drie leerlingen een bronzen medaille. Bijgevoegd vind u een impressie van het evenement dat is gemaakt door sponsor ING.

Lees meer

Koninklijke onderscheiding voor Teun Koetsier

NAW-redactielid Teun Koetsier heeft op 24 april jl. een
koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij is Officier in de Orde van
Oranje-Nassau geworden. De burgemeester van zijn woonplaats Laren heeft hem
op een bijzondere manier toegesproken. Zie voor meer informatie de Laarder Courant.

Geannuleerd: NMC 2020

Het Nederlands Mathematisch Congress (NMC 2020) dat op 14-15 april a.s. was gepland, is geannuleerd vanwege het coronavirus.
Yesterday, the Netherlands Mathematical Congress, 14-15 April 2020 (NMC 2020), has been cancelled, because of the corona virus.

Lees meer

Oproep / Call: KWG PhD price

Call for submissions for the KWG PhD prize for the best presentation of PhD research in mathematics

Every year, the Dutch Royal Mathematical Society (KWG) invites several PhD candidates to present their research at the Dutch Mathematical Congress (NMC). A jury of mathematicians from various fields, chaired by Jan van Neerven, chooses a winner who receives, besides the prestige attached to winning, a  floating trophy and a monetary reward of 1000 euro.

This year the PhD prize competition is open to PhD candidates in mathematics from all universities in the Netherlands, and the 2020 KWG Dutch Mathematical Congress will be held on April 14rd and 15th at the Van der Valk Hotel Utrecht. The prize money is made available by Bronstee.com.

In order to enter the competition please:

1. send an extended abstract (one page approximately, maximum of two pages) and short CV (maximum one page) to the following email address: kwg.phd.prize@wiskgenoot.nl.

2. ask your daily supervisor to send a concise letter of recommendation to the same address.

The deadline for proposals is Sunday, February 16th 2020.

The jury will review the proposals and make a short-list of four candidates who will be invited to give a presentation of 15 minutes (+5 minutes for questions) at the Dutch Mathematical Congress on April 15th 2020. From these four candidates the jury will then select the prize winner. Criteria will be the quality of the presentation, taking into account the apparent quality of the research. A PhD candidate should be well-advanced in his research (third/fourth year) to have a good chance of being selected for the short-list.

Vernieuwing tijdschrift Pythagoras

Al bijna 60 jaar zet Pythagoras zich in om jongeren (en alle anderen die jong van geest zijn) kennis te laten maken met de leuke en uitdagende kanten van wiskunde. Naast ons tijdschrift hebben we een Facebookpagina met honderden puzzeltjes en wiskundenieuws, organiseren we de Pythagoras Olympiade en de jaarlijkse 
Pythagoras Profielwerkstuk Prijsvraag voor werkstukken met wiskundige inhoud. Het afgelopen jaar is Pythagoras vernieuwd. Het blad is niet langer alleen geschikt voor de hogere leerjaren maar ook de leerlingen met minder wiskundekennis kunnen nu (een deel van) de artikelen uit Pythagoras lezen en begrijpen. Daarnaast zitten Pythagoras én onze website in een moderner jasje. Onze vormgeving is opgefrist en aantrekkelijker gemaakt voor leerlingen. Om dit te vieren geven wij iedere
school in Nederland en België een gratis set posters om onze nieuwe look te promoten. Wij hopen vele wiskundelokalen op deze manier op te fleuren!

Lidmaatschap EMS

Leden van het KWG kunnen tegen het gereduceerde tarief van 25 euro per jaar lid worden van de European Mathematical Society (EMS). Dit kan tegenwoordig rechtstreeks via de EMS, middels hun online formulier. Kies bij 'Membership of a national society' for 'Royal Dutch Mathematical Society'.

Indagationes mathematicae

KWG is bijzonder verheugd dat het contract met Elsevier betreffende het publiceren van Indagationes mathematicae voor drie jaar verlengd is. Door het nieuwe contract zal Indagationes aan voorwaarden zoals in Plan S (over open toegankelijkheid wetenschappelijke publicaties) geformuleerd voldoen, zodat ook alle Nederlandse wiskundigen die door NWO ondersteund worden, in de toekomst in Indagationes kunnen blijven publiceren. Verder biedt het contract KWG de financiële ruimte om bijvoorbeeld het blad Pythagoras te ondersteunen zonder de leden extra te belasten.

Nederland wint vijf medailles op Internationale Wiskunde Olympiade

Het Nederlandse team heeft deze zomer vijf medailles gewonnen op de Internationale Wiskunde Olympiade in Bath in het Verenigd Koninkrijk. Matthijs van der Poel (18) uit IJsselstein behaalde voor het derde jaar op rij een zilveren medaille. Jesse Fitié, Richard Wols, Jovan Gerbscheid en Jippe Hoogeveen sleepten alle vier een bronzen medaille in de wacht. Het zesde lid van het Nederlandse team, Szabi Buzogány, verdiende een eervolle vermelding, omdat hij één van de zes opgaven van de wedstrijd foutloos oploste.

Lees meer

NMC 2020 - Brouwerjaar!

Het Nederlands Mathematisch Congres 2020 zal plaatsvinden op 14 en 15 april in het Van der Valk hotel Utrecht (Winthontlaan 4 Utrecht). Het hotel is makkelijk bereikbaar met auto of openbaar vervoer.

Op het congres zal de Brouwermedaille 2020 worden uitgereikt aan Professor David John Aldous (Berkeley).

Lees meer

In memoriam prof. dr. Piet Hemker

Met verdriet heeft het bestuur van het KWG kennisgenomen van het overlijden van prof. dr. Piet Hemker, in de leeftijd van 77 jaar.

Piet Hemker is in 1970 bij het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in dienst getreden, als jong wetenschappelijk medewerker bij de Rekenafdeling. Vanuit het CWI heeft hij de Nederlandse numerieke wiskunde gedurende vele jaren mede vormgegeven en een hoog internationaal aanzien bezorgd. Sinds 1989 tot aan zijn pensionering in 2006 was hij tevens deeltijdhoogleraar in de Industriële Wiskunde aan de UvA.

Lees meer

Milieuvriendelijk folie voor NAW en Pythagoras

Is de folie waarin we magazines sealen "milieuvriendelijk”? De folie die we tot nu toe gebruiken is gemaakt van aardolie, deze folie is 100% recyclebaar. Maar het kan beter! Vandaar dat we in de komende periode zullen overschakelen op Biobased sealfolie. Ook deze folie is 100% recyclebaar maar is gemaakt uit suikerriet.

Lees meer

In memoriam prof. P.C. Baayen

Met verdriet heeft het bestuur KWG kennisgenomen van het overlijden op 22 mei jongstleden van Cor Baayen. Baayen was lid van het bestuur van het Wiskundig Genootschap van 1965 tot 1981, waarvan drie jaar als voorzitter. Vanwege zijn langjarige inzet en grote verdiensten voor het genootschap in het bijzonder en de wiskunde in het algemeen werd hij in 2004 benoemd tot erelid.

Lees meer

Sterk gereduceerd tarief Indagationes Mathematicae

Indagationes Mathematicae is een van de drie bladen die worden uitgegeven door het KWG. Het blad wordt uitgegeven in samenwerking met Elsevier.

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat we een sterk gereduceerd tarief hebben kunnen realiseren voor onze leden. Zonder lidmaatschap van het KWG kost een persoonlijk jaarabonnement voor 2019 68,00 Euro. Wanneer u echter een jaarabonnement neemt als lid van het KWG en dit via het KWG bestelt, dan betaalt u slechts 40,00 Euro. Mocht u een abonnement willen, neemt u dan contact op met onze ledenadministratie.

Algemene ledenjaarvergadering KWG

Op 23 april wordt de algemene leden jaarvergadering gehouden in Veldhoven, tijdens het Nederlands Mathematisch Congres. Op de vergadering zal het algemene en het financiële jaarverslag van 2018 behandeld worden. Ook hopen wij nieuwe bestuursleden te innstalleren, en afscheid te nemen van enkele bestuursleden. Hieronder vindt u het beide jaarverslagen alsmede de agenda (voor het financiële jaarverslag betreft het een verkorte versie). Het volledige financiële jaarverslag heeft de goedkeuring van de kascommissie ontvangen.

Lees meer

Nieuw: draag een lid voor

Het is vanaf heden mogelijk eenmaal per jaar een nieuw lid van het KWG voor te dragen. In dat geval betaalt het nieuwe lid het eerste jaar geen lidmaatschapsgeld.

KWG Wintersymposium

Op zaterdag 12 januari was het jaarlijkse Wintersymposium met als thema Is statistiek wel betrouwbaar? De dag was een succes, met ca. 150 bezoekers en vier goed ontvangen lezingen. Deze week komen de presentaties beschikbaar op deze site.

0

Nieuwe website

Het KWG heeft een nieuwe website!

Vanwege problemen met de oude website was de website van het KWG in de herfst van 2018 niet goed toegankelijk. Sinds het nieuwe jaar is er een nieuwe website gelanceerd, die wordt ondersteund door een nieuwe provider.

Open brief European Women in Mathematics

De organisatie European Women in Mathematics (EWM) heeft een werkgroep ingericht over de effecten van de coronacrisis op jonge vrouwelijke wiskundigen. Hieruit is een open brief gekomen met als doel onder de aandacht te brengen hoe ongelijk de effecten van de crisis op deze groep zijn en om maatregelen voor te stellen om niet (meer) vrouwelijke collega's te verliezen. De brief is hier te vinden:
https://www.europeanwomeninmaths.org/ewm-open-letter-on-the-covid-19-pandemic/