Joke Blom benoemd als erelid KWG

Dit voorjaar is Joke Blom door het bestuur van het KWG benoemd als erelid van het KWG. De voordracht is door de Algemene Ledenvergadering van het KWG unaniem goedgekeurd. Joke heeft zich op veel manieren ingezet voor het KWG. Het bestuur en de leden zijn haar hiervoor heel dankbaar. 

Joke werd tijdens de Algemene Ledenvergadering van het KWG van 14 april 2011 benoemd tot secretaris van het KWG; deze functie heeft zij tot maart 2016 vervuld. Van 1 juni 2016 tot maart 2018 vervulde zij de taak van penningmeester van het KWG. Tijdens haar KWG-bestuursperiode was zij ook nog webmaster van het KWG.

Naast alle werkzaamheden behorende bij deze bestuursfuncties heeft zij veel extra ondersteunend werk verricht bij het organiseren van jaarlijkse activiteiten van het KWG zoals het Nederlands Mathematisch Congres en het Wintersymposium.

Daarnaast heb ze zich op het CWI ingezet bij het mede-redigeren, verzenden en archiveren van de Electronische Mededelingen van het KWG. 

Ze is ook intensief betrokken geweest bij de gevolgen van het faillissement van Ten Brink, de drukker van het Nieuw Archief voor Wiskunde en de overgang, in 2017, naar de nieuwe drukker Veldhuis Media. Ze heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij de verhuizing van de website van het KWG bij het CWI naar de nieuwe host.

Alles samengenomen heeft Joke zich tijdens je KWG-bestuursperiode, maar ook daar buiten, veel voor het KWG betekend, veel meer dan van een gemiddeld bestuurslid mag worden verwacht. Ze trad nooit op de voorgrond, maar was een onmisbare, stille kracht van het KWG. Het KWG-bestuur is haar daarvoor zeer erkentelijk! 

 

 

Nieuws Overzicht