****************************************************************************
MEDEDELINGEN VAN HET KONINKLIJK WISKUNDIG GENOOTSCHAP, 2017 nr. 9
3 mei (elektronische aflevering)
De eerstvolgende aflevering verschijnt omstreeks 24 mei 2017.
Kopij kan worden gestuurd naar
medwg@cwi.nl; agenda-items kunnen ook
worden aangeboden via de website
wiskundepersdienst.nl

 

Mededeling van het Bestuur
==========================
Tijdens de extra Algemene Ledenvergadering van 2 mei 2017 is
prof.dr. J.J.O.O. Wiegerinck (KdV Instituut voor Wiskunde, UvA)
door de aanwezige leden van het Genootschap unaniem
tot bestuurslid en ondervoorzitter verkozen.

 

***************************************************************************
1. Agenda
2. Colleges, voordrachten en cursussen
3. Promotie
**************************************************************************
1. Agenda
Van de met * aangeduide activiteiten vindt men bijzonderheden in de rubriek Colleges, voordrachten en cursussen.

8/12-5

Madrid, Spain: WakEUpCall (WFM2017)
Website

8-5

UvA: Faculty Colloquium - KdV Institute lecture
Lecturer: Arnoud den Boer (KdVI)
Title: Learning from choices
10-10.45 hrm room C1.110,  Science Park 904

 

11-5

RUG:  Colloquia
Mahdi Mahmoudi, MSc

Titel: Statistical inference of causal and ordinary differential equation models
16 u. Bernouliborg 0293
Website

15-5

Leuven: Getaltheorie in het vlakke land/Arithmétique en plat pays

website

 

17-5

RUG:  Colloquia
Prof. dr.
H. van der Vorst
Titel: Square and beyond

JBI Colloquium
16. u. Bernoulliborg 0267
Website

18-5

Amsterdam:  CWI in Bedrijf 2017
Theme: Technology for tomorrow
Location: Science Park 125 (Congres Centrum)
Registration and the programme: see the
website.

19-5

Antwerp, Belgium:  WSC Spring Meeting 2017
The preliminary program can be found
here.

1/2-6

UU:  The 2017 Kan Memorial Lectures
Thursday, location: Pangea Lecturer Theater, Koningsberger building:
15 hr Tea
15.30-16.30 Colloquium lecture by
Ib Madsen (Copenhagen); The Algebraic Topology of Diffeomorphism Groups
16.30: Drinks in the library
Friday, location:
Hans Freudenthal building, room 611
11-12 and 15-16
two more lectures by Prof. Madsen.


2-6

*CWI:  Logic, Rationality and Common Sense – Workshop on the occasion of Jan van Eijck’s retirement

7/9-6

*Amsterdam: NETWORKS: 1st International Conference

19/23-6

Amsterdam: The 8th General AMaMeF Conference on Mathematical Finance
Website

3/7-7

Dijon (France): Summer School “Current Topics in the Theory of Algebraic Groups”
Website

25/26-8

Eindhoven:  Vakantiecursus – De computer in de wiskunde: breekijzer of oud schroot?
e-mailadres, website

1/2-9

Amsterdam: Vakantiecursus – De computer in de wiskunde:

breekijzer of oud schroot?
e-mailadres, website

19/22-9

Utrecht:  Fifth International Conference on the History of Mathematics Education (ICHME-5)
Call for papers!!
Registratie, website

4/6-10

Zeist:  The Forty-second Woudschoten Conference
Participation is free of charge, but registration is obligatory. Register before May 5th by filling in the form on the
website,
email

 

***************************************************************************
2.
Colleges, voordrachten en cursussen

CWI

Logic, Rationality and Common Sense – Workshop on the occasion of Jan van Eijck’s retirement
Date: June 2nd, 2017, Turing zaal, Amsterdam Science Park 125
Reflections on the possibilities and the limitations of applications of logic to
the analysis of human behaviour. The workshop is intended to create a space to talk
about issues that are not often addressed in public in scientific circles.
Speakers: Alexandru Baltag, Hans van Ditmarsch, Reinhard Muskens, Rineke Verbrugge,
Albert Visser and Jan van Eijck.
See the website for the detailed programme.

To register: send an email to
Susanne van Dam (before May 30th).

Amsterdam

NETWORKS: 1st International conference
Date/location: 7-9 June, 2017, Center Science Park 125, Amsterdam
NETWORKS organizes the first large conference in the framework of the
NETWORKS programme. On 7 and 9 June a scientific conference with 4 parallel
tracks is organized, each focussing on a specific aspect of networks.
On 8 June a
public event is organized.
For more detailed information see the
website.

************************************************************************

3. Promotie

UvA

19-5  Masoumeh Gharaei, Iterated Function Systems of Interval Maps,
promotors: prof. dr.
A.J. Homburg, prof. dr. M.R.H. Mandjes,
Agnietenkapel, 14 hr.
 

RUG

15-5  Mahdi Mahmoudi, MSc, Statistical inference of causal and ordinary
differential equation models
, promotor: Prof. Dr. E.C. Wit,
Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen, 09.00 u.

************************************************************************
                              einde Mededelingen