****************************************************************************
MEDEDELINGEN VAN HET KONINKLIJK WISKUNDIG GENOOTSCHAP, 2017 nr. 8
21 april (elektronische aflevering)
De eerstvolgende aflevering verschijnt omstreeks 3 mei 2017.
Kopij kan worden gestuurd naar
medwg@cwi.nl; agenda-items kunnen ook
worden aangeboden via de website
wiskundepersdienst.nl

 

================================================================

Mededeling van het Bestuur
==========================

Aankondiging Algemene Ledenvergadering
Op 2 mei a.s. zal er een Algemene Ledenvergadering van het KWG
worden gehouden waarin het bestuur zal voorstellen om

prof.dr. J.J.O.O. Wiegerinck (KdV Instituut voor Wiskunde, UvA)

tot bestuurslid en ondervoorzitter te benoemen.
Plaats/tijd: VU Faculteit Exacte Wetenschappen, De Boelelaan 1081, zaal P423/18 uur

 

***************************************************************************
1. Agenda
2. Colleges, voordrachten en cursussen
**************************************************************************
1. Agenda
Van de met * aangeduide activiteiten vindt men bijzonderheden in de rubriek
Colleges, voordrachten en cursussen.

8/12-5

Madrid, Spain: WakEUpCall (WFM2017)
Website

15-5

*Leuven: Getaltheorie in het vlakke land/Arithmétique en plat pays

 

18-5

Amsterdam:  CWI in Bedrijf 2017
Theme: Technology for tomorrow
Location: Science Park 125 (Congres Centrum)
Registration and the programme: see the
website.

19-5

Antwerp, Belgium:  Pre announcement WSC Spring Meeting 2017
The preliminary program can be found
here.

1/2-6

*UU:  The 2017 Kan Memorial Lectures

29/23-6

Amsterdam: The 8th General AMaMeF Conference on Mathematical Finance
Website

3/7-7

Dijon (France): Summer School “Current Topics in the Theory of Algebraic Groups”
Website

25/26-8

*Eindhoven:  Vakantiecursus – De computer in de wiskunde: breekijzer of oud schroot

1/2-9

*Amsterdam: Vakantiecursus – De computer in de wiskunde:

breekijzer of oud schroot?

 

19/22-9

Utrecht:  Fifth International Conference on the History of Mathematics Education (ICHME-5)
Call for papers!!
Registratie, website

4/6-10

Zeist:  The Forty-second Woudschoten Conference
Participation is free of charge, but registration is obligatory Register before May 5th by filling in the form on the
website,
email

 

***************************************************************************
2.
Colleges, voordrachten en cursussen

Utrecht

The 2017 Kan Memorial Lectures
Date: Thursday June 1, Friday June 2,

Thursday,
location: Pangea Lecturer Theater, Koningsberger building:
15 hr Tea
15.30-16.30 Colloquium lecture by
Ib Madsen (Copenhagen); The Algebraic Topology of Diffeomorphism Groups
16.30: Drinks in the library
Friday, location:
Hans Freudenthal building, room 611
11-12 and 15-16
two more lectures by Prof. Madsen.

Eindhoven / Amsterdam

Vakantiecursus - De computer in de wiskunde: breekijzer of oud schroot.

Deze tweedaagse cursus wordt op twee verschillende locaties gehouden:

vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus, TU Eindhoven
vrijdag 1 en zaterdag 2 september, CWI Amsterdam

In deze cursus zullen vele aspecten van de relatie tussen wiskunde, onder­wijs en
computer aan de orde komen. Er zijn weer zes voordrachten en twee practicum-uren.
In de cursus zal Arjeh Cohen beginnen met een voor­dracht over hoe de computer
gebruikt kan worden voor het bepalen van deci­male ontwikkelingen van getallen,
en voor het automatisch primitiveren van fun­c­ties, waarbij de computer ons ook
vertelt als een functie geen primi­tieve bekende functies heeft. Daarna spreekt
Sander Dahmen over het abc-ver­moeden, waarvan recent werd beweerd dat er een bewijs
zou zijn. Joost Hulshof gaat vervolgens in op onderwijskundige aspecten.
De zaterdagmorgen wordt geopend door Han Peters, die ons in sneltreinvaart door
de ontwik­ke­lingen in de complexe dynamica zal voeren. Een geheel ander onderwerp
staat op stapel in de voordracht van Freek Wiedijk, als hij spreekt over het sta­pe­len
van bollen, zoals sinaasappels bij een groentenboer. Tenslotte spreekt Wil Schilders
over de belangrijke en vrij nieuwe interdisciplinaire vakge­bieden Computational
Science and Engineering en Mathematical Modelling, Simulation and Optimisation.

Ook dit jaar wordt er weer ruimte voor zelfwerkzaamheid gemaakt.  Er zal één practicum
op vrijdag en één op zaterdag zijn, waarbij de deelnemers gaan werken aan vraagstukken
die in direct verband staan met de voordrachten van de dag. De vakantiecursus is een
professionaliseringsactiviteit die is aangemeld bij het Lerarenregister (in de afgelopen jaren 10 register­punten).

Op onze website vindt u de brochure van deze cursus en kunt u zich aanmelden.
Voor vragen kunt u mailen naar dit
e-mailadres.
Voor meer informatie
bezoek onze website.

Leuven

Seminar Getaltheorie in het vlakke land/Arithmétique en plat pays
Date/location: Monday May 15/KU Leuven, Departement Wiskunde, room B02.18, Celestijnenlaan 200B, 3001 Leuven.

Schedule:
11:00-12:00 Jan Steffen Mueller (Oldenburg): Computing canonical heights on elliptic curves in quasi-linear time
12:00-14:00 Lunch
14:00-15:00 Sander Dahmen (VU Amsterdam): Tabulating number fields for Diophantine problems
15:00-16:00 Yuta Suzuki (Nagoya): On prime vs. prime power pairs
16:00-16:30 Coffee break
16:30-17:30 Wim Veys (Leuven): Polynomial congruences, Igusa-type zeta functions and resolution of singularities

Organiser: Jan Tuitman

The full program and registration form can be found at our website.

************************************************************************
                              einde Mededelingen