****************************************************************************
MEDEDELINGEN VAN HET KONINKLIJK WISKUNDIG GENOOTSCHAP, 2017 nr. 6
24 maart (elektronische aflevering)
De eerstvolgende aflevering verschijnt omstreeks 7 april
2017.
Kopij kan worden gestuurd naar medwg@cwi.nl; agenda-items kunnen ook
worden aangeboden via de website wiskundepersdienst.nl


Mededelingen van het Bestuur

============================
Algemene Ledenvergadering van het KWG

Dinsdag 11 april 2017
Plaats: Victor J Koningsberger gebouw, zaal `Atlas’, Utrecht Science Park
Tijd:
12.15--13.15

De stukken voor de jaarvergadering kunt u vinden op de website:

Inloggen met KWG-leden/K2003WG1778

Mijn KWG

beide rechtsboven op de pagina.

Mochten er nog kleine wijzigingen in de stukken komen dan zal aan de titel van de link een wijzigingsdatum worden toegevoegd.

Wijzigingen in het Bestuur:
Aftredend en niet verkiesbaar: Geurt Jongbloed en Fetsje Bijma.
Aftredend en herkiesbaar: Mark Veraar.
Voorgesteld: Barry Koren (ondervoorzitter, TU/e, onder voorbehoud), Marije Elkenbracht-Huizing (ABN-AMRO).


***************************************************************************
1. Agenda
2. Promoties
3. Call for PhD Project Proposals (DIAMANT)
**************************************************************************
1. Agenda
Van de met * aangeduide activiteiten vindt men bijzonderheden in de rubriek Colleges, voordrachten en cursussen.


28-3

RUG: Colloquia Mathematics
Speaker: Natalja Iyudu (University of Edinburgh, UK)
Title:
Sklyanin algebras via Groebner bases and finiteness conditions for potential algebras
Time/location: 16-17 hr, room 5161.0293 (Bernoulliborg)


29-3

RUG: Colloquia Mathematics
Speaker: Mohammad Zaman, MSc
Title:
Integral Manifolds of the Charged Three-Body Problem
Time/location: 16-17 hr, room 5161.0222 (Bernoulliborg)

3-4

RUG: Colloquia Mathematics
Speaker: Danilo Pellin, MSc (RUG)
Title:
Stochastic modelling of dynamical systems in biology
Time/location: 10-11 hr, room 5161.0222 (Bernoulliborg)

3-4

RUG: Bernoulli lecture
Speaker: dr. Norbert Schappacher (Université de Strasbourg)
Title:
Mathematics in times of crisis and war
Time/location: 19.30 hr, Aula Academiegebouw Broerstraat 5
Introduction by: Klaas van Berkel

11/12-4

Utrecht: NMC2017
Call for Posters
Please send an
email with the poster title and the name(s) of the author(s).
website

12/13-4

RUG: Seventh Quantum Universe Symposium
1) April 12: Masterclass for MSc and PhD students;
2) April 13: Symposium
Website

20-4

Amsterdam: Public Lecture by best-selling author Simon Singh From Fermat’s Last Theorem to The Simpsons
Time/location: 14-15 hr. UvA, Science Park 904, room SPCO.110
Registration is mandatory by email as the space is limited.

18-5

Amsterdam: CWI in Bedrijf 2017
Theme: Technology for tomorrow
Location: Science Park 125 (Congres Centrum)
Registration and the programme see the website

19-5

Antwerp, Belgium: Pre announcement WSC Spring Meeting 2017
The preliminary program can be found here.

29/23-6

Amsterdam: The 8th General AMaMeF Conference on Mathematical Finance
Website

3/7-7

Dijon (France): Summer School “Current Topics in the Theory of Algebraic Groups”
Website

19/22-9

Utrecht: Fifth International Conference on the History of Mathematics Education (ICHME-5)
Call for papers!!
Registratie, website

4/6-10

Zeist: The Forty-second Woudschoten Conference
Participation is free of charge, but registration is obligatory Register before
May 5th by filling in the form on the website,
email***************************************************************************
2. Promoties

VUA

30-3 Dirk Sierag, Revenue Management in the Hospitality Industry from practice to theory, promotor: prof.dr. Rob van der Mei, Auditorium, Boelelaan 1105, 11.45 u.

TU Delft

27-6 Alvaro Leitao, Hybrid Monte Carlo methods, promotor: prof.dr. Kees Oosterlee, Senaatszaal, Auditorium, Mekelweg 5, Delft, 13 u.

RUG

24-3 Peter van der Plas, Local Grid Refinement for Free-surface Flow Simulations, promotor: prof.dr. A.E.P. Veldman, Broerstraat 5 Academiegebouw Groningen 14.30 hr.

31-3 Mohammad Zaman, Integral Manifolds of the Charged Three-Body Problem promotor: prof.dr. H. Waalkens, Broerstraat 5, Academiegebouw Groningen, 14.30 hr.

3-4 Danilo Pelliin, Stochastic Modelling of Dynamical Systems in Biology,

promotor: prof.dr. E.C. Wit, Broerstraat 5, Academiegebouw Groningen, 14.30 hr.

************************************************************************
3. Call for PhD Project Proposals (DIAMANT)

Dear Diamant members,

Near the end of April, NWO is planning to have a national "closed call" for PhD project proposals in Mathematics. Each awarded PhD position will be paid for 50% by NWO, and for 50% by the receiving university/institute.

All proposals will have to be filed through the clusters. Each of the 4 mathematics clusters (Diamant, STAR, GQT, NDNS) may submit at most 4 proposals to NWO. Of the resulting at most 16 proposals that NWO will receive in this manner, NWO will award at most 8.

We would like to invite you to submit suitable PhD proposals in this round, related to themes within the Diamant cluster.

Your proposals should include:

- a project description of maximal 1 page A4;
- a CV of the projected supervisor;
- a letter from the receiving institute stating that it will cover 50% of the salary expenses for the projected PhD candidate.

Please submit your proposal(s) BEFORE APRIL 15 2017 to Robin de Jong.

After the deadline of 15 April, a Diamant committee will consider all submitted proposals, and will select (at most) 4 out of them to be sent through to NWO. The Diamant committee will at least consist of the Diamant board (see below) and a representative from NWO.

Best regards,
the Diamant board,
Bart de Smit (UL, chair), Karen Aardal (TUD), Ronald Cramer (UL/CWI),
Tanja Lange (TU/e), Ben Moonen (RU).

************************************************************************
einde Mededelingen