****************************************************************************
MEDEDELINGEN VAN HET KONINKLIJK WISKUNDIG GENOOTSCHAP, 2016 nr. 6
18 maart (elektronische aflevering)
De eerstvolgende aflevering verschijnt omstreeks 1 april 2016.
Kopij kan worden gestuurd naar
medwg@cwi.nl; agenda-items kunnen ook
worden aangeboden via de website
wiskundepersdienst.nl

 

Mededelingen van het Bestuur
============================
Algemene Ledenvergadering van het KWG

Dinsdag 22 maart 2016

Plaats:?? C1.110, Hoofdgebouw Science Faculteit UvA,

Science Park 904, Amsterdam

Tijd:? 12.15--13.15

De stukken voor de jaarvergadering kunt u vinden op de website:

Inloggen met KWG-leden/K2003WG1778

Mijn KWG

beide rechtsboven op de pagina.

Mochten er nog kleine wijzigingen in de stukken komen dan zal aan de titel

van de link een wijzigingsdatum worden toegevoegd.

====
BeNeLux Mathematisch Congres 2016
Vindt komende week plaats op dinsdag 22 en woensdag 23 maart in het Science
Park in Amsterdam-Oost.
Aanmelding voor deelname aan het congres en de publiekslezingen kan nog via
de website
www.wiskgenoot.nl/bnlmc , maar de aanmelding voor het congres?diner
op di. 22 maart 's avonds in het Koninklijk Instituut voor de Tropen is (op 14 maart jl) gesloten.

 

***************************************************************************
1. Agenda

***************************************************************************

 

22/23-3

Amsterdam:? BeNeLuxMC2016
Website

 

24-3

UU: ?Stafcolloquium
15-17 hr, Rachel Kuske (UBC)
Interactions of noise and discontinuities: transitions and qualitative changes
The colloquium takes place once every quarter, there will be refreshments
Website

8-4

UvA:? Congres Leve de Wiskunde!
Website, e-mail

8-4

UU:? The Big Picture ? Workshop on the occasion of Jan Stienstra?s retirement
Time/location: 11-17 hr,
Ruppertgebouw, Uithof
Organizers: Frits Beukers, Johan van de Leur, website

 

10/16-4

Buşteni, Roemeni?:? European Girls Mathematical Olympiad (EGMO)
Website, e-mail.

19/20-4

Lunteren:? Dutch Bioinformatics & Systems Biology Conference 2016 (BioSB 2016)
Location: Congrescentrum De Werelt

Conference website
?

21-4

Amsterdam:? Oratie Daan Crommelin - inaugurele rede Simulatie, chaos en onzekerheid
Locatie/tijd: Aula van de UvA, Oude Lutherse kerk, Singel 411, 16 u.

22-4

Amsterdam:? STAR Outreach Day - Earthquake modelling and analysis.
Speakers include: Frederic Paik Schoenberg (UCLA), Jan Dirk Jansen (TU Delft), Danijela Sijacic (TNO) and Marie-Colette
van Lieshout (CWI/Twente)
Location: Amsterdam Science Park
Further details will be announced later

13-5

UU:? WSC Voorjaarsbijeenkomst
Het organiserend comit?:
Prof.dr.ir. Jason Frank (Universiteit Utrecht),
Drs.
Margreet Nool (CWI, secretaris WSC) en
Martine Anholt (CWI, plaatsverv. secretaris WSC)
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wel wordt u gevraagd zich later (na 1 april) te registreren.

28/30-5

Riga, Latvia:? Systems, Control, Signal Processing and Informatics(SCSI 2016)
Contact us by
email

 

29/30-5

Eindhoven:? Benelux Wiskunde Olympiade (BxMo)
Organisator: Nederlandse Wiskunde Olympiade
Website, e-mail

27-6/2-7

Caen, France: 17th International Conference on Fibonacci
Numbers and Their Applications
Location: Universit? de Caen Normandie
Website
?

6/16-7

Hong Kong, China:? Internationale Wiskunde Olympiade
Website

18/22-7

Berlin:? 7th European Congress of Mathematics (7ECM)
Volker Mehrmann:
email, website

20/23-7

Berlin, Germany:? First Announcement: IMAGINARY Conference on Open and Collaborative Communication of Mathematical Research 2016 (IC16)
email, website

8/12-8

Paderborn, Germany:? Conference ?Dunkl operators, special functions, and harmonic analysis?
25 invited speakers
Organizing committee: Mourad Ismail (Orlando), Tom Koornwinder (UvA), Eric Opdam (UvA), Margit R?sler (Paderborn), Michael Voit (Dortmund)
Website

2-9

Haarlem:? Brouwer-lezingenmiddag met als sprekers o.a. prof. dr. D. van Dalen en prof. dr. A.H.G. Rinnooy Kan.
Plaats: Hodshonhuis van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

18/23-9?

Bonn: 4th Heidelberg Laureate Forum
Information, email

9-12

Amsterdam:? One-day symposium ?L.E.J. Brouwer, fifty years later?
Location: Amsterdam Science Park
The symposium is organized under auspices of the KWG.
Organizers: Dirk van Dalen, Jan Willem Klop, Jan van Mill and Geurt Jongbloed.

 

****************************************************************************
?????????????????????? einde Mededelingen