?****************************************************************************
MEDEDELINGEN VAN HET KONINKLIJK WISKUNDIG GENOOTSCHAP, 2016 nr. 5
4 maart (elektronische aflevering)
De eerstvolgende aflevering verschijnt omstreeks 18 maart 2016.
Kopij kan worden gestuurd naar
medwg@cwi.nl; agenda-items kunnen ook
worden aangeboden via de website
wiskundepersdienst.nl

 

Mededelingen van het Bestuur
============================
Twee nieuwe ereleden voorgedragen

Tijdens een Extra Algemene Ledenvergadering van het KWG op 2 maart 2016 in Amsterdam
heeft het bestuur een voordracht gedaan voor de benoeming van twee nieuwe ereleden,
namelijk prof. dr. Rien Kaashoek (emeritus van de VU) en prof. dr. Henk van der Vorst
(emeritus van de UU). Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 maart a.s., die
tijdens het BeNeLux Mathematisch Congres in Amsterdam zal worden gehouden, zal deze
voordracht bij de dan aanwezige leden in stemming worden gebracht. Statutair is voor
de benoeming van een erelid nodig: tenminste drie vierde van de geldig uitgebrachte
stemmen v??r het voorstel.

Het erelidmaatschap van het KWG wordt verleend aan personen die op bijzon?dere wijze
hebben bijgedragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het Genootschap:
de wiskunde te bevorderen, haar beoefening en haar toepassingen aan te moedigen.

Rien Kaashoek en Henk van der Vorst hebben o.a. leiding gegeven aan het cruciale initiatief
om te komen tot een clustering van het Nederlandse wiskunde-onderzoek.

Dit heeft de basis gelegd voor de succesvolle periode die de Nederlandse wiskunde momenteel doormaakt.

 

BeNeLux Mathematisch Congres op 22 en 23 maart 2016 in Amsterdam

Zoals eerder aangekondigd wordt onder auspici?n van het KWG, en in samenwerking met het
Belgische en het Luxemburgse Wiskundig Genootschap, op 22 en 23 maart a.s. het BeNeLux
Mathematisch Congres in Amsterdam Science Park georganiseerd.

Plenaire lezingen worden verzorgd door James Maynard (Montreal, de zgn. Beegerlezing),
Ellen Baake (Bielefeld) en Stefan Vaes (Leuven). James Maynard (Montreal) zal spreken
over de laatste spectaculaire ontwikkelingen m.b.t het priemparenprobleem, waaraan hij
een belangrijke bijdrage heeft geleverd. 
Semi-plenaire lezingen worden verder verzorgd
door Mark Peletier (Eindhoven), Yvan Nourdin (Luxembourg) en Johannes Nicaise (London). 
Marius Crainic (Utrecht) zal de eerste ?De Bruijn Prijs? lezing (semi-plenair) verzorgen
voor de beste wetenschappelijke publicatie van een Nederlandse / in Nederland werkende wiskundige in de jaren 2011-2014. 

Op de eerste dag van het congres is er een speciale sessie voor wiskundedocenten over
?Het profielwerkstuk in de middelbare?school?wiskunde?. In deze sessie worden ook drie
presentaties gegeven van geselecteerde profielwerkstukken door middelbare scholieren. 

Aan het einde van de eerste dag worden in het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT)
twee publiekslezingen gegeven: door Marcus du Sautoy en door Ionica Smeets. Daarna kan
men tegen gereduceerde prijs deelnemen aan een diner-buffet in het KIT. 

 

Kaarten voor dit diner-buffet kunnen tot uiterlijk 14 maart a.s. via de registratie-link
op de
congres-website worden besteld.

 

Algemene Ledenvergadering van het KWG

Dinsdag 22 maart 2016

Plaats:?? C1.110, Hoofdgebouw Science Faculteit UvA,

Science Park 904, Amsterdam

Tijd:? 12.45--13.45

De stukken voor de jaarvergadering kunt u vinden op de website:

Inloggen met KWG-leden/K2003WG1778

Mijn KWG

beide rechtsboven op de pagina.

Mochten er nog kleine wijzigingen in de stukken komen dan zal aan de titel

van de link een wijzigingsdatum worden toegevoegd.

 

***************************************************************************
1. Agenda
2. Promotie
3. Vacature
**************************************************************************
1. Agenda
Van de met * aangeduide activiteiten vindt men bijzonderheden in de rubriek Colleges,
voordrachten en cursussen.????

 

7-3

Eindhoven:? Stochastic Activity Month: ?Probability and Analysis?
Organizer: Eurandom,
email, website.

 

8-3

RUG:? Colloquium Wiskunde
Dr. Alef Sterk
On the predictability of extremes: does the butterfly effect ever  decrease?
Time/location: 16 u.
5161.0293 (Bernoulliborg)

9-3

UvA: Arithmetic and Algebraic Geometry Seminar
Speaker: Lance Gurney, Witt vectors, Frobenius lifts and canonical lifts in families
Time/location: 16 hr, room F3.20, Science Park 105
Organizers: Arno Kret and Mingmin Shen

 

11-3

UU:? Mini-workshop on Symplectic Geometry
This mini-workshop is supported by the Universiteit Utrecht, the Vrije Universiteit Amsterdam, NDNS+ and the Geometry and Quantum Theory Cluster.
Location: Buys Ballotgebouw, morning lectures: room BBG020 (ground floor), afternoon lectures: room BBG065 (ground floor)
Organizers: Oliver Fabert (VU Amsterdam)
email,
Fabian Ziltener (UU)
email.

11-3

RUG:? Floris Takens seminar
Henk Dijkstra (UU)
Ergodic Theory of Climate Variability
Time/location: 14 u., 5161.0267,
(Bernoulliborg)
Website

 

15-3

RUG:? Floris Takens seminar
Jan Bouwe van den Berg (VU)
Computer assisted theorems in dynamical systems

Time/location: 14 u., 5161.0267, (Bernoulliborg)

Website

17-3

RUG:? Colloquium Wiskunde
Jieqiang Wei
Title to be announced
Time/location: 16 u. 5161.0293 (Bernoulliborg)


22/23-3

Amsterdam:? BeNeLuxMC2016
Website

 

24-3

UU: ?Stafcolloquium
15-17 hr, Rachel Kuske (UBC)
Interactions of noise and discontinuities: transitions and qualitative changes
The colloquium takes place once every quarter, there will be refreshments
Website

8-4

UvA:? Congres Leve de Wiskunde!
Website, e-mail

8-4

UU:? The Big Picture ? Workshop on the occasion of Jan Stienstra?s retirement
Time/location: 11-17 hr,
Ruppertgebouw, Uithof
Organizers: Frits Beukers, Johan van de Leur, website

 

10/16-4

Buşteni, Roemeni?:? European Girls Mathematical Olympiad (EGMO)
Website, e-mail.

19/20-4

Lunteren:? Dutch Bioinformatics & Systems Biology Conference 2016 (BioSB 2016)
Location: Congrescentrum De Werelt

Conference website
?

13-5

UU:? WSC Voorjaarsbijeenkomst
Het organiserend comit?:
Prof.dr.ir. Jason Frank (Universiteit Utrecht),
Drs.
Margreet Nool (CWI, secretaris WSC) en
Martine Anholt (CWI, plaatsverv. secretaris WSC)
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wel wordt u gevraagd zich later (na 1 april) te registreren.

28/30-5

Riga, Latvia:? Systems, Control, Signal Processing and Informatics(SCSI 2016)
Contact us by
email

 

29/30-5

Eindhoven:? Benelux Wiskunde Olympiade (BxMo)
Organisator: Nederlandse Wiskunde Olympiade
Website, e-mail

27-6/2-7

Caen, France: 17th International Conference on Fibonacci
Numbers and Their Applications
Location: Universit? de Caen Normandie
Website
?

6/16-7

Hong Kong, China:? Internationale Wiskunde Olympiade
Website

18/22-7

Berlin:? 7th European Congress of Mathematics (7ECM)
Volker Mehrmann:
email, website

20/23-7

Berlin, Germany:? First Announcement: IMAGINARY Conference on Open and Collaborative Communication of Mathematical Research 2016 (IC16)
email, website

8/12-8

Paderborn, Germany:? Conference ?Dunkl operators, special functions, and harmonic analysis?
25 invited speakers
Organizing committee: Mourad Ismail (Orlando), Tom Koornwinder (UvA), Eric Opdam (UvA), Margit R?sler (Paderborn), Michael Voit (Dortmund)
Website

2-9

Haarlem:? Brouwer-lezingenmiddag met als sprekers o.a. prof. dr. D. van Dalen en prof. dr. A.H.G. Rinnooy Kan.
Plaats: Hodshonhuis van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

18/23-9?

Bonn: 4th Heidelberg Laureate Forum
Information, email

9-12

Amsterdam:? One-day symposium ?L.E.J. Brouwer, fifty years later?
Location: Amsterdam Science Park
The symposium is organized under auspices of the KWG.
Organizers: Dirk van Dalen, Jan Willem Klop, Jan van Mill and Geurt Jongbloed.

 

***************************************************************************
2. Promotie

 

RUG

18-3?? ? Jay Wei, Consensus Dynamics in Distribution Networks and Nonlinear
Multi-Agent Systems,
promotor: Prof.dr.?
A.J. van der Schaft, Aula,

????????? Academie Gebouw, 11 u.

 

***************************************************************************
3. Vacature

 

TUE

Eindhoven University of Technology is aiming to appoint

Two Assistant Professors in Applied Analysis

in the Center for Applied Analysis, Scientific Computing, and Applications (CASA).

CASA is a nationally and internationally leading center of expertise in theo???re?tical and computational
analysis. The major research objective of CASA is to develop new and improve existing mathematical methods,
both analytical and numerical, for a wide range of application areas.

The ideal candidate is an excellent mathematician with an interest in applications and motivated to look
further than their own discipline. We offer an ambitious and exciting environment with excellent
international connections, in the heart of the technological hotbed of Brainport Eindhoven.

More information can be found at the website or by contacting Mark Peletier.
The vacancy closes April 15th, 2016.

****************************************************************************
?????????????????????? einde Mededelingen