****************************************************************************
MEDEDELINGEN VAN HET KONINKLIJK WISKUNDIG GENOOTSCHAP, 2016 nr. 4
19 februari (elektronische aflevering)
De eerstvolgende aflevering verschijnt omstreeks 4 maart 2016.
Kopij kan worden gestuurd naar
medwg@cwi.nl; agenda-items kunnen ook
worden aangeboden via de website
wiskundepersdienst.nl

 

Mededeling van het Bestuur
=============================
Extra Algemene Ledenvergadering
Plaats: VU, P423 (W&N gebouw), Amsterdam
Datum, tijd: woensdag 2 maart 2016, 16:30 uur

Tijdens deze extra algemene ledenvergadering zal het bestuur een
voordracht doen voor de benoeming van twee nieuw ereleden.
Over deze benoeming zal worden gestemd tijdens de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering die tijdens het BeNeLux Mathematisch Congres op
dinsdag 22 maart 2016 in Amsterdam wordt gehouden.

***************************************************************************
1. Agenda
2. Colleges, voordrachten, cursussen
3. Promotie
**************************************************************************
1. Agenda
Van de met * aangeduide activiteiten vindt men bijzonderheden in de rubriek Colleges,
voordrachten en cursussen.    

 

22-2

Utrecht:  Symposium on the History of Mathematics
Speakers: Prof. Dr. Jesper Lützen (Copenhagen)
Descriptive geometry in general and in particular in Denmark
Prof. Dr. Niccolň Guicciardini (Bergamo)
In search of a refugee: Giovanni Francesco Salvemini, aka Castiglione (1708-1791)
Followed by short presentations by Dutch historians of mathematics
Time/location: 13-15 hr, Ravesteinkamer (kamer 106), Kromme Nieuwegracht 80.

24-2

UvA: Arithmetic and Algebraic Geometry Seminar
Speaker: Ariyan Jaranpeykar
TBA
Time/location: 16 hr, room F3.20, Science Park 105
Organizers: Arno Kret and Mingmin Shen

 

4-3

Utrecht:  Mark Kac seminar
11.15-13 Grégory Miermont (Lyon)
Random maps with a boundary: a user's manual
14.30-16.15 Júlia Komjáthy (Eindhoven)
Explosive branching processes and their applications to
epidemics and distances in power-law random graphs
Location: room 019, Janskerkhof 2-3
The Mark Kac seminar is supported by FOM and is an activity of the STAR stochastics cluster,
website
 

7-3

Eindhoven:  Stochastic Activity Month: “Probability and Analysis”
Organizer: Eurandom,
email, website.

 

9-3

UvA: Arithmetic and Algebraic Geometry Seminar
Speaker: Lance Gurney, Witt vectors, Frobenius lifts and canonical lifts in families
Time/location: 16 hr, room F3.20, Science Park 105
Organizers: Arno Kret and Mingmin Shen

 

11-3

UU:  Mini-workshop on Symplectic Geometry
This mini-workshop is supported by the Universiteit Utrecht, the Vrije Universiteit Amsterdam, NDNS+ and the Geometry and Quantum Theory Cluster.
Location: Buys Ballotgebouw, morning lectures: room BBG020 (ground floor), afternoon lectures: room BBG065 (ground floor)
Organizers: Oliver Fabert (VU Amsterdam)
email,
Fabian Ziltener (UU)
email.

22/23-3

Amsterdam:  BeNeLuxMC2016
Wordt onder auspiciën van het KWG, en in samenwerking met het Belgische en het Luxemburgse Wiskundig genootschap georganiseerd.
Plenaire lezingen worden verzorgd door James Maynard (Montreal, de zgn. Beegerlezing), Ellen Baake (Bielefeld) en Stefan Vaes (Leuven). James Maynard (Montreal) zal spreken over de laatste spectaculaire ontwikkelingen m.b.t het priemparenprobleem, waaraan hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Semi-plenaire lezingen worden verder verzorgd door Mark Peletier (Eindhoven), Yvan Nourdin (Luxembourg) en Johannes Nicaise (London). Marius Crainic (Utrecht) zal de eerste “De Bruijn Prijs” lezing (semi-plenair) verzorgen voor de beste wetenschappelijke publicatie van een Nederlandse / in Nederland werkende wiskundige in de jaren 2011-2014. Op de eerste dag van het congres is er een speciale sessie voor wiskundedocenten over “Het profielwerkstuk in de middelbareschoolwiskunde”. In deze sessie worden ook drie presentaties gegeven van geselecteerde profielwerkstukken door middelbare scholieren. Aan het einde van de eerste dag worden in het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) twee publiekslezingen gegeven, namelijk door Marcus du Sautoy en door Ionica Smeets. Daarna kan men tegen gereduceerde prijs deelnemen aan een diner-buffet in het KIT. 

Voor meer informatie, zie de website

 

24-3

UU:  Stafcolloquium
15-17 hr, Rachel Kuske (UBC)
Title and location to be announced
The colloquium takes place once every quarter, there will be refreshments
Website

8-4

UvA:  Congres Leve de Wiskunde!
Website, e-mail

8-4

UU:  The Big PictureWorkshop on the occasion of Jan Stienstras retirement
Time/location: 11-17 hr,
Ruppertgebouw, Uithof
Organizers: Frits Beukers, Johan van de Leur, website

 

10/16-4

Buşteni, Roemenië:  European Girls Mathematical Olympiad (EGMO)
Website, e-mail.

19/20-4

*Lunteren:  Dutch Bioinformatics & Systems Biology Conference 2016 (BioSB 2016)

13-5

*UU:  WSC Voorjaarsbijeenkomst

28/30-5

*Riga, Latvia:  Systems, Control, Signal Processing and Informatics(SCSI 2016)

 

29/30-5

Eindhoven:  Benelux Wiskunde Olympiade (BxMo)
Organisator: Nederlandse Wiskunde Olympiade
Website, e-mail

27-6/2-7

Caen, France: 17th International Conference on Fibonacci
Numbers and Their Applications
Location: Université de Caen Normandie
Website
 

6/16-7

Hong Kong, China:  Internationale Wiskunde Olympiade
Website

18/22-7

Berlin:  7th European Congress of Mathematics (7ECM)
Volker Mehrmann:
email, website

20/23-7

Berlin, Germany:  First Announcement: IMAGINARY Conference on Open and Collaborative Communication of Mathematical Research 2016 (IC16)
email, website

8/12-8

Paderborn, Germany:  Conference “Dunkl operators, special functions, and harmonic analysis”
25 invited speakers
Organizing committee: Mourad Ismail (Orlando), Tom Koornwinder (UvA), Eric Opdam (UvA), Margit Rösler (Paderborn), Michael Voit (Dortmund)
Website

2-9

Haarlem:  Brouwer-lezingenmiddag met als sprekers o.a. prof. dr. D. van Dalen en prof. dr. A.H.G. Rinnooy Kan.
Plaats: Hodshonhuis van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

18/23-9 

Bonn: 4th Heidelberg Laureate Forum
Information, email

9-12

Amsterdam:  One-day symposium “L.E.J. Brouwer, fifty years later”
Location: Amsterdam Science Park
The symposium is organized under auspices of the KWG.
Organizers: Dirk van Dalen, Jan Willem Klop, Jan van Mill and Geurt Jongbloed.

 

 

****************************************************************************
2. Colleges, voordrachten, cursussen

Utrecht


Vooraankondiging Voorjaarsbijeenkomst WSC 2016
Datum: vrijdag 13 mei, 2016
Werkgemeenschap Scientific Computing organiseert in samenwerking met het Mathematisch
Instituut van de Universiteit Utrecht haar voorjaarsbijeenkomst in de Uithof in Utrecht.
Een goede mix van jonge en senior onderzoekers zal een voordracht geven over hun research.

Het voorlopige programma is te vinden op de
website, maar
abstracts e.d. ontbreken nog. Binnenkort krijgt u daar meer informatie over.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wel wordt u gevraagd zich
later (na 1 april) te registreren. De registratie is momenteel nog niet
geopend.

We hopen u te ontmoeten op de WSC voorjaarsbijeenkomst in Utrecht!

Het organiserend comité:
Prof.dr.ir. Jason Frank (Universiteit Utrecht),
Drs. Margreet Nool (CWI, secretaris WSC) en
Martine Anholt (CWI, plaatsverv. secretaris WSC)

Voor vragen:
Margreet Nool of Martine Anholt

Lunteren

Dutch Bioinformatics & Systems Biology Conference 2016 (BioSB 2016)
Date/venue: April 19-20, 2016, Congrescentrum De Werelt, Lunteren, NL
Conference website

Call for abstracts
Abstract submission for the BioSB 2016 conference is now open. You can submit an abstract
for the following topics/sessions:
Gene regulation, Genotype/phenotype & disease, Industrial applications & synthetic biology,
Metabolomics, Modeling, Networks & data integration, NGS data analysis, Proteomics, Statistics,
Systems medicine, Infrastructure (ELIXIR-ISBE track), Metagenomics, Structural bioinformatics (NSBM).


Keydates:

-       Abstract submission deadline for oral presentations: March 1, 2016

-       Notification date oral presentations: March 22, 2016

-       Abstract submission  deadline for posters: April 14, 2016.

Keynote speakers:

-       Mick Watson, Director of ARK-Genomics, The Roslin Institute, R(D)SVS, University of Edinburgh.

-       Jasmin Fisher, Senior Researcher in the Programming Principles and Tools group at Microsoft
Research Cambridge.

-       Jonathan Karr, Fellow, Institute and Department for Genetics and Genomic Sciences Icahn School
of Medicine at Mount Sinai, New York.

-       Sander Tans, Groupleader, FOM-Institute for Atomic and Molecular Physics (AMOLF), Amsterdam.

-       Adriano Henney (After Dinner Keynote Speaker), Executive director of the VHP Institute
(Virtual Physiological Human Institute for Inte­grative Biomedical Research), Leuven, Belgium.

Riga, Latvia

The 2016 International Conference on Systems, Control, Signal Processing and Informatics (SCSI 2016)
Date: May 28-30 2016, Latvia

About the conference

*    Invited and Regular Papers will be published in various Indexed Journals based on
quality and reviewers' recommendations.

*    Authors will be informed about the title of the Journal before their registration.

Registration fees,

Contact us by email.

 

 

***************************************************************************
3. Promotie

 

TUE

 

22-3   Xiulei Cao, Mathematical and numerical analysis for non equilibrium
two phase flow models in porous media,
promotoren: prof. I.S. Pop,
prof.dr.ir. C.J. van Duin, Auditorium, 16 u.

****************************************************************************
                       einde Mededelingen