****************************************************************************
MEDEDELINGEN VAN HET KONINKLIJK WISKUNDIG GENOOTSCHAP, 2016 nr. 2
22 januari (elektronische aflevering)
De eerstvolgende aflevering verschijnt omstreeks 5 februari 2016.
Kopij kan worden gestuurd naar
medwg@cwi.nl; agenda-items kunnen ook
worden aangeboden via de website
wiskundepersdienst.nl

 

***************************************************************************
1. Agenda
2. Colleges, voordrachten, cursussen
3. Personalia
4. Promotie
**************************************************************************
1. Agenda
Van de met * aangeduide activiteiten vindt men bijzonderheden in de rubriek
Colleges, voordrachten en cursussen.           

22/26-1    

Heidelberg, Germany:  Conference on L-Functions and Automorphic Forms

Organized by Jan Bruinier and Winfried Kohnen

Please find more information on the following webpage .

There will also be a preparatory course in the week before the conference.

 

25/27-1

Lunteren:  15th Winter school on Mathematical Finance
Mini courses, short lectures and special invited lectures
Organisers:
Hans Schumacher (Tilburg Univ.) and Peter Spreij (Korteweg-de Vries Institute for Mathematics, Univ. van Amsterdam)
Website

25/29-1

Nijmegen:  Invitation 114th European Study Group Mathematics with Industry 2016
registration, website

25/29-1

Darmstadt, Germany: Winter School on Quantum Security
This Winter School is organized in cooperation with IACR
website

5-2

Utrecht:  Mark Kac seminar
11.15-13 Giovanni Gallavotti (Rome),
Ergodicity: a perspective. Equilibrium and Nonequilibrium
14.30-16.15 Andreas Greven (Erlangen), Stochastically evolving genealogies and their properties
The Mark Kac seminar is supported by FOM and is an activity of the STAR stochastics cluster
Website

7-3

Eindhoven:  Stochastic Acvitivity Month: "Probability and Analysis"
Organizer: Eurandom,
email, website.

 

22/23-3

Amsterdam:  BeNeLuxMC2016
Wordt onder auspiciën van het KWG, en in samenwerking met het Belgische en het Luxemburgse Wiskundig genootschap georganiseerd.
Website

 

8-4

UvA:  Congres Leve de Wiskunde!
Website, e-mail

10/16-4

Besteni, Roemenië:  European Girls Mathematical Olympiad (EGMO)
Organisator: Nederlandse Wiskunde Olympiade
Website, e-mail.

29/30-5

Eindhoven:  Benelux Wiskunde Olympiade (BxMo)
Organisator: Nederlandse Wiskunde Olympiade
Website, e-mail

27-6/2-7

Caen, France: 17th International Conference on Fibonacci
Numbers and Their Applications
Location: Université de Caen Normandie
Website
 

6/16-7

Hong Kong, China:  Internationale Wiskunde Olympiade

20/23-7

Berlin, Germany:  First Announcement: IMAGINARY Conference on Open and Collaborative Communication of Mathematical Research 2016 (IC16)
email, website

8/12-8

*Paderborn, Germany:  Conference “Dunkl operators, special functions, and harmonic analysis

2-9

Haarlem:  Brouwer-lezingenmiddag met als sprekers o.a. prof. dr. D. van Dalen en prof. dr. A.H.G. Rinnooy Kan.
Plaats: Hodshonhuis van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

18/23-9    

Bonn: 4th Heidelberg Laureate Forum
Information, email

9-12

Amsterdam:  One-day symposium “L.E.J. Brouwer, fifty years later”
Location: Amsterdam Science Park
The symposium is organized under auspices of the KWG.
Organizers: Dirk van Dalen, Jan Willem Klop, Jan van Mill and Geurt Jongbloed.

 

****************************************************************************

2. Colleges, voordrachten, cursussen

Paderborn, Germany

Conference “Dunkl operators, special functions, and harmonic analysis”
Date: August 8-12, 2016,
This is a conference on the occasion of Charles Dunkl's 75th birthday. The invention of Dunkl operators in the late 1980ies has deeply influenced the modern theory of special functions and related harmonic analysis. The focus of this conference will be on current developments in various fields inspired by Charles Dunkl's work. But it will also feature a broader range of related topics including harmonic analysis on symmetric spaces, special functions and orthogonal polynomials.

There are 25 invited speakers and there will be sessions for contributed papers.
Organizing committee: Mourad Ismail (Orlando), Tom Koornwinder (UvA), Eric Opdam (UvA), Margit Rösler (Paderborn), Michael Voit (Dortmund).
Website

***************************************************************************
3. Personalia

CWI

Op 7 januari jl. is dr. Roelof Helmers op 75-jarige leeftijd overleden. Roelof was van 1965 tot medio 2006 verbonden aan het CWI.
Hij was statisticus in hart en nieren.
De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

***************************************************************************
4. Promotie

VUA

8-2   Martijn Onderwater, Network of Sensors, operations and control, promotor: prof.dr. R.D. van der Mei and copromotor: dr. S. Bhulai,

                Aula, Boelelaan 1105, 15.45 u.

****************************************************************************                       
                              einde Mededelingen