****************************************************************************
MEDEDELINGEN VAN HET KONINKLIJK WISKUNDIG GENOOTSCHAP, 2016 nr. 12
10 juni (elektronische aflevering)
De eerstvolgende aflevering verschijnt omstreeks 24 juni 2016.
Kopij kan worden gestuurd naar
medwg@cwi.nl; agenda-items kunnen ook
worden aangeboden via de website
wiskundepersdienst.nl

 

***************************************************************************
1. Agenda
2. Personalia
3. Promotie

 

***************************************************************************

1. Agenda

 

20/22-6

Leiden: Crash course on Shimura varieties
registration
here ,? website.

22-6

UvA:? General Mathematics Colloquium
Stiziano Squartini (IMT Inst. for Advanced Studies, Lucca)
Networks reconstruction: applications from economics and finance
11.15 ? 12.15 hr KdVI meeting room, SP 107, F3.20

 

27-6/2-7

Caen, France: 17th International Conference on Fibonacci
Numbers and Their Applications
Location: Universit? de Caen Normandie
Website.
?

6/16-7

Hong Kong, China:? Internationale Wiskunde Olympiade
Website.

18/22-7

Berlin:? 7th European Congress of Mathematics (7ECM)
Volker Mehrmann:
email, website

18/22-7

St. Louis, USA:   The International Workshop on Operator Theory and Applications (IWOTA 2016)
Website

20/23-7

Berlin, Germany:? IMAGINARY Conference on Open and Collaborative Communication of Mathematical Research 2016 (IC16)
email, website.

8/12-8

Paderborn, Germany:? Conference ?Dunkl operators, special functions, and harmonic analysis?
25 invited speakers
Organizing committee: Mourad Ismail (Orlando), Tom Koornwinder (UvA), Eric Opdam (UvA), Margit R?sler (Paderborn), Michael Voit (Dortmund)
Website.

15/19-8

Ascona, Switzerland: Summer school, Centro Congressi Stefano Franscini - Motives and Complex Multiplication
Mini-courses:
Fabrizio Andreatta (Milano), Kai-Wen Lan (Minnesota), Frans Oort (Utrecht). Other speakers:  Giuseppe AnconaManasori Asakura, Bruno Klingler, Damian Rössler, Lenny Taelman, Jacob TsimermanMaryna Viazovska

Website .

26/27-8

CWI:? Vakantiecursus 2016 ? Netwerken
Informatie:
website, brochure, aanmelden
Voor vragen kunt u mailen naar het
secretariaat.

 

2-9

Haarlem:? Brouwer-lezingenmiddag met als sprekers o.a. prof. dr. D. van Dalen en prof. dr. A.H.G. Rinnooy Kan.
Plaats: Hodshonhuis van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
Website, registratie.

2/3-9

TUE:? Vakantiecursus 2016 ? Netwerken
Informatie:
website, brochure, aanmelden
Voor vragen kunt u mailen naar het
secretariaat.

 

16-9

Eindhoven: Finale Nederlandse Wiskunde Olympiade
Informatie en e-mail.

 

18/23-9??

Bonn: 4th Heidelberg Laureate Forum
Information, email.

27/30-9

Univ. Of Duisburg-Essen:? School on Higgs bundles and

representations of? fundamental groups
The organisers (Jochen Heinloth & Daniel Greb)
Website.

 

5/7-10

Woudschoten:? Vooraankondiging 41e Woudschotenconferentie
Locatie: Conferentiecentrum Woudschoten in Zeist
Meer informatie op de
website.

9-12

Amsterdam:? One-day symposium ?L.E.J. Brouwer, fifty years later?
Location: Amsterdam Science Park
The symposium is organized under auspices of the KWG.
Organizers: Dirk van Dalen, Jan Willem Klop, Jan van Mill and Geurt Jongbloed.

Website.

*************************************************************************
2. Personalia

UvA

Guests in June:28-5/5-6 Gordon Savin (University of Utah), guest of Eric Opdam
30-5/3-6 H?kan Persson (University of Ume?, Sweden), guest of Jan Wiegerinck
15-22 Pavel Etingof (MIT, USA), guest of Jasper Stokman and Eric Opdam
18-24 Dan Ciubotaru (Oxford University), guest of Kei-Yuen Chan and Eric Opdam.

*************************************************************************
3. Promotie

UvA

30-6?? Martin Lopatka, Statistical Interpretation of Chemical Evidence
Pertaining to Fire Debris,
promotor: prof. dr. M.J. Sjerps,
co-promotor: dr. G. Viv?-Truyols, Agnietenkapel, 14 u.            

**************************************************************************

????????????????????????????? einde Mededelingen