****************************************************************************
MEDEDELINGEN VAN HET KONINKLIJK WISKUNDIG GENOOTSCHAP, 2015 nr. 14
28 augustus 2015 (elektronische aflevering)
De eerstvolgende aflevering verschijnt omstreeks 11 september 2015.
Kopij kan worden gestuurd naar
medwg@cwi.nl; agenda-items kunnen ook
worden aangeboden via de website
www.wiskgenoot.nl

***************************************************************************
1. Agenda
2. Colleges, voordrachten en cursussen
3. Personalia
4. Promotie
5. Vacatures

***************************************************************************
1. Agenda
Van de met * aangeduide activiteiten vindt men bijzonderheden in de rubriek
Colleges, voordrachten en cursussen.                 

***************************************************************************

 

15/19-9

Hay-on-Wye, UK: LMS-CMI Research School “Diophantine Equations”
The course will take the format of three 6-hour mini-courses, supported by exercise classes.
Website, email

18-9

Eindhoven:  Finale Nederlandse Wiskunde Olympiade 2015
Organisator: Nederlandse Wiskunde Olympiade.

Website, email.

21/23-9

Warwick, UK:  Workshop Non-Reversible Markov Chains for Monte-Carlo Sampling
Organizers: Joris Bierkens and Gareth Roberts
Registration is now open for the CRiSM workshop.
Those wishing to present a poster of their research, are welcome to submit a poster abstract
here.
Website, email

23/30-9

Bordeaux, France: Elliptic Curve Cryptography 2015 (ECC 2015)
Dates: Summer school:
September 23-25
Workshop:
September 28-30
Website, email

7/9-10

Zeist:  Vooraankondiging 40-ste Woudschotenconferentie
Keynote speakers:
Margot Gerritsen (Stanford University, VS), Des Higham (Univ.
Of Strathclyde, Engeland), Tamara G. Kolda (Sandia National Lab, VS), Cleve Moler (MathWorks, VS),Philip L. Roe (Univ. Of Michigan, VS), Gerhard Wanner (Univ. De Genève, Zwitserland).

Website

8-10

VUA: Dantzig Seminar
Lecture by Martin Wainwright (UC Berkeley)
email,
Website, email

22-10

Institut Henri Poincaré, Paris:  Celebration of the 25th anniversary of the European Mathematical Society
“Challenges for the next 25 years”
Speakers: Hendrik Lenstra (Leiden, the Netherlands), Laure Saint-Raymond (ENS Paris, France), László Lovász (Budapest, Hungary), and Andrew Stuart (Warwick, UK).
Website

24-10

Leiden:  Benelux Algorithm Programming Contest
De jaarlijkse algoritmische programmeerwedstrijd voor studententeams uit de Benelux (BAPC).
Georganiseerd door: Stichting FMA in samenwerking met De Leidsche Flesch.
Website, e-mail.

28/30-10

TUD:  Automatic sequences, number theory, aperiodic order
Speakers include:
Boris Adamczewski (Marseille), Michael Baake (Bielefeld), Henk Bruin (Vienna), Alan Haynes (York),Steve Hurder (Chicago), Hendrik Lenstra (Leiden), Stefano Marmi (SNS Pisa), Robert Osburn (Dublin), Michel Rigo (Liege), Jeff Shallit (Waterloo), Joern Steuding (Wurzburg), Reem Yassawi (Trent U, Peterborough).
Website, email.

4-11

RUG:  ICAB Conferentie 2015
Thema: Opleiden… Breed of Smal?
Conferentie voor iedereen die werkt in het academisch bètaonderwijs.

Keynote speaker: Daan Roosegaarde
Aanmelden via de
website

 

9/11-11

*Lunteren:  44th annual Meeting of Dutch Statisticians and Probabilists

12-11

Utrecht:  Symposium Gerard Sleijpen 65
Organisatoren: Rob Bisseling en Paul Zegeling (UU), Martin van Gijzen (TUD), Rob Stevenson (UvA)

13-11

Eindhoven:  Prijsuitreiking Nederlandse Wiskunde Olympiade 2015
Organisator: Nederlandse Wiskunde Olympiade
Website, email.

13-11

Landelijk:  Wiskunde B-dag
Organisator: Freudenthal Instituut
Website, e-mail.

20-11

*RUG:  Afscheidsrede Henk Broer

9-1-2016

*Utrecht: Wintersymposium 2016
Thema: Analytische meetkunde

22/23-3-2016

*Amsterdam:  BeNeLuxMC2016

8-4-2016

UvA:  Congres Leve de Wiskunde!
Website, e-mail

27-6/2-7 2016

Caen, France: 17th International Conference on Fibonacci
Numbers and Their Applications
Location: Université de Caen Normandie
Website
 

6/16-7-2016

Hong Kong, China:  Internationale Wiskunde Olympiade

 

****************************************************************************

2. Colleges, voordrachten en cursussen

 

RUG

Afscheidsrede Henk Broer
Datum/tijd/locatie: 20 november, 2015, 16 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen.
Op 18 februari 2015 is Henk Broer 65 jaar geworden. Hoewel hij nog enige tijd verbonden blijft aan het
Johann Bernoulli Instituut van de Rijksuni­versiteit Groningen neemt hij op vrijdag 20 november 2015
afscheid als gewoon hoogleraar wiskunde met een rede getiteld:
Alles beweegt, maar waarheen …

U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Na afloop is er een receptie.

Prof.dr. Jos Roerdink
Directeur Johann Bernoulli Instituut voor Wiskunde en Informatica Rijksuniversiteit Groningen

Aanmelding is gewenst, graag per email bij Ineke Schelhaas, of per telefoon: 050-3633379.

PS. Kadotip: Henk zou graag een kunstwerk aanschaffen. Indien u dit mede mogelijk wilt maken, kunt u een bijdrage storten
op giro NL46 INGB 0005 4298 34 tnv G.B. Huitema te Groningen.

 

Lunteren

 

44th annual Meeting of Dutch Statisticians and Probabilists
Date/location: November 9-11, 2015, Conference Centre “De Werelt
Organisers: W.Th.F. den Hollander (Leiden), M.N.M. van Lieshout (CWI/Twente), A.W. van der Vaart (Leiden).

Confirmed speakers:

Arnak Dalalyan (Paris), Michel Ledoux (Toulouse), Peter Pfaffelhuber (Freiburg), Hugo Touchette (Stellenbosch),
Martin Wainwright (Berkeley), Jon Wellner (Seattle).

 

Programme:
Six invited speakers will give two lectures of one hour each on topics in statistics or probability.
The lectures are open to anyone who is interested. Registration starts Monday November 9 at 10.30 hr
the programme ends Wednesday November 11 after lunch.

 

Registration:
Please register before October 1st. More information Marie-Colette van Lieshout, tel.: +31(0)20-5924008,
website.

 

Utrecht

 

Wintersymposium KWG
Datum: zaterdag 9 januari, 2016
Organisator: Koninklijk Wiskundig Genootschap (
Wiskgenoot).
Het wintersymposium 2016 van het KWG heeft als thema: Analytische meetkunde. Dit is onderdeel van de
curriculumvernieuwing wiskunde op havo en vwo. Het symposium is in de eerste plaats bestemd voor docenten wiskunde:
docenten in opleiding, beginnende en ervaren docenten. Andere belangstellenden zijn ook van harte welkom.
Nadere informatie over het programma en de aanmelding wordt in de loop van het najaar bekend gemaakt.

 

Amsterdam

 

BeNeLuxMC2016
Datum: 22-23 maart 2016
Op 22-23 maart 2016 wordt onder auspiciën van het KWG, en in samenwerking met het
Belgische en het Luxemburgse Wiskundig genootschap, in Amsterdam het BeNeLux Mathematisch Congres georganiseerd.
Hierin is bevat het jaarlijkse Nederlands Mathematisch Congres: in 2016 voor de 52e keer.
Eén van de hoofdsprekers tijdens het congres is James Maynard die zal spreken over de laatste spectaculaire
ontwikkelingen m.b.t het priemparenprobleem, waaraan hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd.
Tijdens het congres worden aan het einde van de eerste dag in het Tropen­museum twee publiekslezingen gegeven,
namelijk door Marcus du Sautoy en door Ionica Smeets.
Daarna kan men tegen gereduceerde prijs deelnemen aan een diner-buffet in het Tropenmuseum.
Noteert u BeNeLuxMC 2016 al vast in uw agenda?

 

**************************************************************************
3. Personalia

Prof.dr. E.M. de Jager 1927-2015
Op 17 juli 2015 overleed prof.dr. Eduard de Jager in de leeftijd van 88 jaar. Van 1968 tot 1992 was hij hoogleraar
Mathematische Fysica aan de Universiteit van Amsterdam. Prof. de Jager heeft in belangrijke mate bijgedragen
aan het onderzoek in de mathematische fysica.
In de jaren tachtig was hij een van de grondleggers van de landelijke samenwerking tussen wiskundigen en theoretisch fysici.
Zijn publicaties bestrijken uiteenlopende onderwerpen: distributietheorie, singuliere sto­ringen, integreerbare systemen.
Hij was een bevlogen docent, zeer betrokken bij collega's en studenten en een enthousiast ambassadeur van de wiskunde. (auteur: Henk Pijls).

Dr.ir. J.A.S. Witteveen 1980-2015
Begin augustus is onverwachts overleden Dr.ir. Jeroen A.S. Witteveen. Hij studeerde Lucht- en
Ruimtevaarttechniek aan de Technische Universiteit Delft en promoveerde aan dezelfde universiteit,
cum laude, op het proefschrift “Efficient and Robust Uncertainty Quantification for Computational
Fluid Dynamics and Fluid-Structure Interaction”.
Na zijn promotie werkte hij op twee prestigieuze postdoctorale posities aan de Technische Universiteit
Delft en Stanford University. Hij was sinds 2013 tenure track onderzoeker in de groep Scientific Computing
van het Centrum Wiskunde & Informatica in Amsterdam en deed daar onderzoek op het gebied van onzekerheidskwantificatie
met toepassingen in o.a. energievraagstukken. Jeroen was een toegewijde en bevlogen onderzoeker en een
vriendelijke college met gevoel voor humor.
(auteur: Herman te Riele).

**************************************************************************

4. Promotie

VUA

4-9  Jaldert Rombout, Biological Plausible Reinforcement Learning, promotor:
Prof.dr. Pieter Roelfsema (VU/NIN/UvA) 11.45 u.

**************************************************************************
5. Vacatures

*UU

The Mathematical Institute of Utrecht University invites applications for the position of  

Two Assistant Professors of Mathematics (Tenure-track Westerdijk Fellowships)

The first vacancy is in the Division of Fundamental Mathematics, where we are searching for
female candidates whose expertise is in algebraic, arithmetic or differential geometry;
including number theory, automorphic forms, geometric analysis, and Lie theory.

The second vacancy is in the Division of Mathematical Modelling, where we are searching for
female candidates whose expertise is in applied analysis, scientific computing or stochastics,
including data science, imaging, high performance computing, and mathematical biology.

The appointment is at the level of assistant professor (“universitair docent”, lecturer), initially
for a period of 5 years. The position will be subject to a mid-term evaluation after approximately
2,5 years and an end-term evaluation. When evaluations are positive the position becomes permanent
after 5 years. In case of sufficient seniority, the permanent position can be at the level of associate
professor (“universitair hoofddocent”). Funds have been reserved so that the candidate can appoint one PhD student.

The Westerdijk Fellowship was created by the Faculty of Science in order to increase its number of female scientists.

Closing date for applications: 30 September 2015

Please visit www.uu.nl/vacancies for a complete job description and www.math.uu.nl/facts.html for a fact sheet
concerning the department.

 

*) University of Seville, Spain

Antonio Rojas León is announcing a

Four-year postdoc position in algebra and geometry.

See http://www.imus.us.es/noticia/836 . The mathematics department of the University of Seville promises
to take care of the bureaucratic aspects of the application, which should make it easier for foreigners to apply.

 

*) University of Waterloo, Canada

Applications are invited for a

One-year postdoctoral fellowship.

with the possibility of renewal for another year in the Department of Applied Mathematics at the University of Waterloo.
The position is available within the project "Numerical algorithms for higher-order accurate discretizations of
incompressible flows on deforming domains". The preferred start date is January 1, 2016.

You must have a PhD in Applied Mathematics, Scientific Computing, or similar. Demonstrated background and
expertise is required in discontinuous Galerkin finite element methods and significant experience in C++.

Contact me for more information and to send your CV and research statement. The deadline to apply is October 1, 2015

*Sander Rhebergen*
Department of Applied Mathematics, University of Waterloo, 200 University Ave. W, Waterloo ON, N2L 3G1, Canada
*Office: *Mathematics and Computer building, MC 6134
Website

****************************************************************************

                         einde Mededelingen