Stieltjesprijs 2016 toege..

Stieltjesprijs 2016 toegekend aan Djordjo Milovic en Richard Kraaij

Elk jaar wordt, namens de Stichting Compositio Mathematica, de Stieltjes prijs uitgereikt voor het beste Nederlandse proefschrift. Alle Nederlandse proefschriften nemen automatisch deel aan deze competitie.

De jury bestond dit jaar uit Aernout van Enter (RUG), Barry Koren (TU/e), Frans Oort (UU), Richard Gill (UL), Marc Uetz (UT) en Odo Diekmann (UU, voorzitter). In totaal zijn 79 proefschriften bekeken; na een eerste selectie is er voor 11 proefschriften een oordeel bij experts ingewonnen, vervolgens is het aantal van 11 teruggebracht tot een shortlist van 6.

De jury was onder de indruk van het over het algemeen zeer hoge niveau van de proefschriften. De jury was unaniem van mening dat elk van de proefschriften die de shortlist van 6 haalden, waardige winnaars zouden zijn. Na veel discussie is het gelukt om het aantal van 6 naar 2 terug te brengen. Het betreft de proefschriften van:

 

  • Djordjo Milovic (UL), promotor: Peter Stevenhagen, “On the 16-rank of class groups of quadratic number fields”

  • Richard Kraaij (TUD), promotoren: Frank Redig en Frank den Hollander (UL), “Semigroup methods for large deviations of Markov processes”

 

Milovic is gepromoveerd op een onderwerp uit de getaltheorie. Hij slaagt, met een nieuwe benadering, er in een speciaal geval op te lossen van een probleem dat al sinds Gauss bestaat, waar Hasse aan gewerkt heeft en waar Cohen en Lenstra op heuristische gronden vermoedens over formuleerden, maar dat sindsdien stagneert in de zin dat pogingen tot vooruitgang vruchteloos bleven en dus gestaakt werden. Opvallend is zijn wiskundige inventiviteit in het combineren van de algebraïsche en de analytische invalshoek en van verschillende technische methoden. Zijn werk is baanbrekend!

Kraaij werkt op het grensvlak van de waarschijnlijkheidsrekening en de functionaalanalyse. In zijn proefschrift bouwt hij op indrukwekkende wijze een hecht theoretisch kader voor de analyse van 'large deviations of Markov processes', waarbij hij een veelheid aan technisch ingewikkelde argumenten op sublieme wijze combineert. Een referent drukte het zo uit : 'Hij kijkt ver, heeft lef, en is technisch sterk'. Het proefschrift is uiterst helder geschreven. En inmiddels houdt Kraaij zich ook bezig met het vertalen van zijn resultaten naar de motiverende fysische toepassingen.

Milovic en Kraaij hebben veel overeenkomsten en zijn anderzijds onvergelijkbaar. Beiden zijn cum laude gepromoveerd, beiden hebben voornamelijk single author papers en beiden hebben zeer sterke referentiebrieven gekregen. Het verschil zit zowel in het vakgebied als in het type onderzoek. Gezien de zeer hoge kwaliteit van deze twee proefschriften en tegelijkertijd het grote verschil in vakgebied en type onderzoek, stelt de jury voor om zowel aan Richard Kraaij als aan Djordjo Milovic de Stieltjesprijs toe te kennen.

De prijs wordt uitgereikt tijdens het NMC 2018, dat van 3-4 april 2018 wordt gehouden in “De Koningshof” te Veldhoven. Beide prijswinnaars zullen daar ook een voordracht houden over hun werk.