Pilot NMC "nieuwe stijl"

Pilot NMC "nieuwe stijl"

Naar aanleiding van het Deltaplan is er een commissie vernieuwing NMC samengesteld. Doel van deze commissie is de wenselijkheid en uitdagingen van een groots opgezette conferentie op een vaste locatie te onderzoeken. NWO heeft een subsidie van 25.000 euro toegekend voor een pilot conferentie (in 2018).

De commissie is als volgt samengesteld: André Ran (VU, voorzitter), Marcel de Jeu (UL), Frank den Hollander (UL), Holger Waalkens (RUG), Wim Caspers (TUD), Ben Moonen (RUN), Kees Vuik (TUD).