Koninklijke onderscheidin..

Koninklijke onderscheiding voor Henk Broer

Prof. dr. Henk Broer is vrijdag 20 november door de Koning benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Henk Broer kreeg deze onderscheiding na het uitspreken van zijn afscheidsrede inGroningen, getiteld: Alles stroomt, maar waarheen?. Henk is vanaf 2004 acht jaar lid van het bestuur van het KWG geweest, van april 2006 tot april 2009 was hij voorzitter. Tijdens zijn voorzitterschap is het Platform Wiskunde Nederland opgericht ter verbetering van de positie van de wiskunde in Nederland. In 2008 heeft, mede onder auspiciën van het KWG, het 5th European Congress of Mathematics in Amsterdam plaatsgevonden.
Mede namens de leden van het KWG feliciteert het bestuur Henk Broer van harte met deze Koninklijke onderscheiding. Zie ook persbericht RUG.