Geoffrey Janssens wint KW..

Geoffrey Janssens wint KWG-prijs voor promovendi

 

De Genomineerden: Mihaela Mitici (UTwente),
Johan Commelin (Radboud), Thomas Kleyntssens (ULiège),
Valentijn Karemaker (UU), Emil Horobet (TU/e), Geoffrey Janssens (VUB)

 

Tijdens het BeNeLuxMC 2016 hebben 6 kandidaten een voordracht gegeven in de strijd om de KWG Prijs. De prijs, een geldbedrag van 1000 euro, mogelijk gemaakt door Bronstee.com  Software & Service, een oorkonde en een wisseltrofee, is toegekend aan Geoffrey Janssens voor zijn presentatie Identities of algebras and groups and their asymptotic behaviour. Geoffrey Janssens is promovendus aan de Vrije Universiteit Brussel.