In memoriam prof. dr. Piet Hemker

Met verdriet heeft het bestuur van het KWG kennisgenomen van het overlijden van prof. dr. Piet Hemker, in de leeftijd van 77 jaar.

Piet Hemker is in 1970 bij het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in dienst getreden, als jong wetenschappelijk medewerker bij de Rekenafdeling. Vanuit het CWI heeft hij de Nederlandse numerieke wiskunde gedurende vele jaren mede vormgegeven en een hoog internationaal aanzien bezorgd. Sinds 1989 tot aan zijn pensionering in 2006 was hij tevens deeltijdhoogleraar in de Industriële Wiskunde aan de UvA.

Piet Hemker bekleedde aan het einde van zijn carrière de positie van CWI Fellow en is bij zijn pensionering benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, vanwege onder andere zijn verdiensten als bruggenbouwer tussen wiskunde en industrie en tussen wiskundigen in West- en Oost-Europa. Na zijn pensionering was hij nog vaak aanwezig bij werkbijeenkomsten op het CWI, intensief meedenkend met het wiskundeonderzoek van jonge onderzoekers.

Het KWG-bestuur herinnert zich Piet Hemker met dankbaarheid en wenst zijn nabestaanden veel sterkte toe met het dragen van dit grote verlies.

Nieuws Overzicht