Jan-Willem van Ittersum wint de KWG PhD-prijs

Op 20 mei werd de KWG PhD prijs competitie gehouden (online). Zes promovendi probeerden zo goed mogelijk hun onderzoek uit te leggen aan een breed wiskundig publiek: Stijn Cambie (RU), Yfke Dulek (CWI), Allard Hendriksen (CWI), Jan-Willem van Ittersum (UU), Lotte Romijn (TUE), en Rianne de Heide (CWI). Het was een geslaagde bijeenkomst met zes prachtige voordrachten, waarbij de fraai door hemzelf geillustreerde voordracht van Jan-Willem unaniem als winnaar werd verkozen. De winnaar ontvangt een geldprijs en een wisseltroffee.

 On May 20th the KWG PhD prize competition was held (online). Six PhD candidates did their utmost best to present their research to a general mathematical audience: Stijn Cambie (RU), Yfke Dulek (CWI), Allard Hendriksen (CWI), Jan-Willem van Ittersum (UU), Lotte Romijn (TUE), en Rianne de Heide (CWI). With six wonderful talks, the meeting was a great success. The jury unanamously chose Jan Willem, who had himself made beautiful illustrations for his talk, as the winner.

 

Nieuws Overzicht