Stieltjesprijs academisch jaar 2019-2020

Op dinsdag 15 december 2020 is de jury voor de Stieltjesprijs (online) bijeengekomen voor het toekennen van deze prijs voor het beste wiskundige proefschrift verschenen in het academisch jaar 2019–2020. De jury heeft bij de bepaling van de uiteindelijke winnaar gekeken naar de mate waarin het werk van de kandidaat nieuwe kennis aan het vakgebied van de wiskunde heeft toegevoegd, naar de originaliteit en de wiskundige diepgang, de kwaliteit van de presentatie, de productiviteit en de zelfstandigheid van de promovendus. Op basis van deze criteria kwam de jury tot een voorstel; de jury stelt unaniem voor om de Stieltjesprijs voor het academisch jaar 2019–2020 aan Bente Bakker toe te kennen. Bente Bakker is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam met Jan Bouwe van den Berg en Rob van der Vorst als promotores, op een proefschrift met de titel Nonlinear waves in local and nonlocal media - A topological approachOp donderdag 28 januari zal de Stieltjesprijs worden uitgereikt aan Bente Bakker, en zal zij ook een voordracht houden over haar promotie-onderzoek. Iedereen kan zich voor deze voordracht aanmelden.

Nieuws Overzicht