Wintersymposium 2017

Wintersymposium 2017

Wintersymposium 2017

Raakvlakken tussen wiskunde en informatica

zaterdag, 14 januari 2017, 11.00 – 16.00

Aula van het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht (Domplein)

Het wintersymposium 2017 van het Koninklijk Wiskundig Genootschap heeft als thema raakvlakken tussen wiskunde en informatica. In het symposium nemen vier wetenschappers u mee in verschillende facetten van dit interdisciplinaire onderwerp. Rondom dit thema vinden momenteel veel ontwikkelingen in de wetenschap plaats, en daarnaast is er vanuit curriculumontwikkeling ook steeds meer aandacht voor bijvoorbeeld programmeren. Het symposium is in de eerste plaats bestemd voor docenten wiskunde: van docenten in opleiding tot ervaren docenten. Ook voor leerlingen en collega’s van andere vakgebieden kan het symposium interessant zijn. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. Inschrijving kan vanaf medio november via de website van het KWG.

Sprekers

  • Wieb Bosma (RU), Leer mijn computer algebra!
  • Ronald de Wolf (CWI en UvA), Quantum Computing
  • Sebastiaan Terwijn (RU), Informatieafstand
  • Lisa Rougetet (Lille), Machines designed to play Nim games: a possible (re)use in the modern mathematics curriculum?

Voor wie?

Het symposium is in de eerste plaats bestemd voor docenten wiskunde: van docenten in opleiding tot ervaren docenten. Ook voor leerlingen en collega’s van andere vakgebieden kan het symposium interessant zijn. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. Zegt het voort!

Verder ...

zijn er verschillende stands aanwezig, o.a. van Epsilon Uitgaven, waar men voor een redelijke prijs Nederlandstalige uitgaven van hoge wiskundige kwaliteit kan kopen.

Plaats en Tijd

Het symposium wordt gehouden in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht, bij de Dom van Utrecht. Op zaterdag 14 januari 2017 is de zaal open vanaf 10.30 uur. Koffie en thee staan dan klaar. Het programma start om 11.00 uur en eindigt ca. 16.00 uur.

Aanmelding

U wordt verzocht zich van tevoren on-line aan te meldenDe kosten voor het symposium zijn: € 30 voor KWG-leden en € 35 voor niet-leden; studenten, leerlingen en standhouders € 15
Deze bijdrage is o.a. voor een lunch en andere consumpties gedurende de dag. Uw bijdrage moet vóór 29 december 2016 worden overgemaakt op rekeningnummer NL12 ABNA 0588 2580 08 van het KWG te Amsterdam, onder vermelding van "Wintersymposium 2017" 
U kunt zich ook nog na 29 december opgeven, maar dan wordt de bijdrage met € 5 verhoogd, en bestaat, gezien de grote belangstelling van de afgelopen jaren, het risico dat het symposium "vol" is.

Certificaat

Deelnemers kunnen het wintersymposium laten meetellen als professionaliseringsactiviteit voor het lerarenregister. Het is mogelijk om een certificaat van deelname te ontvangen. Indien u dit wenst kunt u dit bij de on-line aanmelding kenbaar maken.

Nadere inlichtingen

Nadere inlichtingen: Theo van den Bogaart, theo.vandenbogaart@hu.nl, telefoon: (06)23375306.