L.E.J. Brouwer - Haarlems..

L.E.J. Brouwer - Haarlems wiskundig wonderkind

      Lezingenmiddag

L.E.J. Brouwer - Haarlems wiskundig wonderkind

Hodshonhuis, Spaarne 17 te Haarlem, op vrijdagmiddag 2 september 2016

Deze bijeenkomst is één van de activiteiten die in 2016 op initiatief van het Koninklijk Wiskundig Genootschap plaatsvinden ter gelegenheid van het feit dat L.E.J. Brouwer vijftig jaar geleden overleed na een verkeersongeval. Brouwer, die een belangrijk deel van zijn jeugd in Haarlem doorbracht, was in zijn tijd wereldberoemd als wiskundige, logicus en filosoof. Er zijn veel moderne ontwikkelingen in de wetenschap waarin zijn invloed aanwijsbaar is. Op deze lezingenmiddag zal enerzijds aandacht zijn voor Brouwer als persoon en Haarlemmer. Anderzijds zal de invloed die zijn werk nog steeds heeft aan de orde komen.

Een bijzonder moment aan het einde van het programma is de officiële overdracht van het archief van Brouwer door prof. dr. D. van Dalen. Het archief zal symbolisch worden overgedragen aan het Noord-Hollands Archief te Haarlem, waar de meeste persoonlijke archieven van het Koninklijk Wiskundig Genootschap ondergebracht zijn.

De lezingenmiddag wordt door het Koninklijk Wiskundig Genootschap samen met de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen georganiseerd.

Programma

14:30-15:00  Inloop met koffie en thee
15:00-15:10  Welkom door prof. dr. Louise Gunning-Schepers
(voorzitter van de KHMW)
15:10-15:25  Prof. dr. Jaap Korevaar
Persoonlijke herinneringen aan L.E.J. Brouwer
15:25-16:00  Prof. dr. Dirk van Dalen
Brouwer, introvert geleerde en onversaagd activist
16:00-16:20  Prof. dr. Alexander Rinnooy Kan
Sporen van Brouwer
16:20-16:30  Prof. dr. Dirk van Dalen
Over het archief van Brouwer
16:30-16:35  Symbolische overdracht van het archief
16:35-16:40  Sluiting door prof. dr. Erik van den Ban
(voorzitter van het KWG, tevens dagvoorzitter)

Borrel na afloop

Foto's van de lezingenmiddag zijn te vinden op de website van de fotograaf Hilde de Wolf.