Congressen

Congressen en symposia

Het genootschap organiseert door het jaar heen een aantal vaste activiteiten, zoals het Nederlands Mathematisch Congres en het Wintersymposium voor leraren. Bovendien steunt het KWG naast diverse symposia de jaarlijkse Studiegroep Wiskunde met de Industrie.

 

L.E.J. Brouwer, 1881-1966

On December 6, 1966, the influential Dutch mathematician and philosopher  L.E.J. Brouwer died as a consequence of a traffic accident. In December 2016, this will be exactly 50 years ago. Various activities will be devoted to the work of L.E.J. Brouwer and his influence on current research in mathematics, philosophy and theoretical computer science.  Lees meer ,,,

 

NMC

Het Nederlands Mathematisch Congres (NMC) is het jaarlijkse KWG-congres dat enkele honderden onderzoekers, studenten, leraren en andere liefhebbers van wiskunde bijeenbrengt. Eens in de drie jaar kent het KWG op dit congres de Brouwermedaille toe aan een toonaangevende wiskundige. Het NMCwordt afwisselend georganiseerd door de wiskunde afdelingen van de universiteiten en het CWI, onder auspiciën van het KWG.

In 2017 zal het congres plaatsvinden in Utrecht op 11 en 12 april. Lees meer ...

 

Wintersymposium

Het KWG organiseert jaarlijks het Wintersymposium voor wiskundedocenten in het voortgezet onderwijs. Natuurlijk zijn andere belangstellenden ook van harte welkom. Het wordt gehouden in het Academiegebouw in Utrecht in de eerste helft van januari.

Het Wintersymposium 2017 wordt  gebouden op zaterdag 14 januari. Het onderwerp is "Raakvlakken tussen wiskunde en informatica". Lees meer ...