Bestuur

Bestuur

Het bestuur van het Koninklijk Wiskundig Genootschap bestaat uit negen leden, waarvan de voorzitter, de penningmeester en de secretaris het Dagelijks Bestuur vormen.

Voorzitter

prof. dr E. P. (Erik) van den Ban (UU)

e-mail voorzitter@wiskgenoot.nl

Penningmeester

drs J. G. (Joke) Blom (CWI)

e-mail penningmeester@wiskgenoot.nl

 

Secretaris

dr S. G. (Sonja) Cox (UvA)

e-mail secretaris@wiskgenoot.nl

Ondervoorzitter

prof. dr. J.J.O.O. (Jan) Wiegerinck (UvA)

e-mail j.j.o.o.wiegerinck(op)uva.nl

 

Inspecteur der

Boekerij

dr ir H. J. J. (Herman) te Riele (CWI)

e-mail herman(op)cwi.nl

 

Leden

dr M. (Marije) Elkenbracht (ABN AMRO)

e-mail marije.elkenbracht(op)icloud.com

 

 

dr T. (Theo) van den Bogaart (HU)

e-mail theo(op)van-den-bogaart.nl

 

prof. dr A. C. M. (André) Ran (VU)

e-mail ACM.Ran(op)few.vu.nl

 

 

dr M. C. (Mark) Veraar (TUD)

e-mail m.c.veraar(op)TUDelft.nl

 

Het secretariaat is gevestigd in Amsterdam, in het Centrum Wiskunde & Informatica:

CWI, t.a.v. secretaris KWG, Sonja Cox
Postbus 94079
1090 GB Amsterdam

Via e-mail is het KWG op verschillende adressen te bereiken: