KWG Home
Koninklijk Wiskundig Genootschap
wat is het KWG wat doet het KWG word lid van het KWG links

het lidmaatschap

tarieven

aanmelden

Aanmeldingsformulier

U kunt zich als lid opgeven via onderstaand aanmeldingsformulierformulier of door uw gegevens te sturen aan de ledenadministratie:
   Ledenadministratie
   Koninklijk Wiskundig Genootschap
   Postbus 1064
   7940 KB Meppel
   tel.nr. 085-0160252
   E-mail: admin@wiskgenoot.nl

Ja, ik wil lid worden van het Koninklijk Wiskundig Genootschap

Naam:     Titel: 
E-mail: 
Geboortedatum:  (dd-mm-yyyy)
Geslacht:  man vrouw
Ik ben werkzaam: 


Adres voor correspondentie en publicaties:
 
Adres: 
Postcode:      Plaats: 
Land: 
Telefoon: 


Ik wil graag het Nieuw Archief voor Wiskunde ontvangen
Ik wil graag de Elektronische Mededelingen ontvangen

Komt u in aanmerking voor een gereduceerd lidmaatschapstarief?

Gegevens voor reductietarief (collegekaartnr/werkgever/zustervereniging/examengegevens):

Bovendien wil ik
lid worden van de European Mathematical Society (€ 25,- per jaar extra);
mij abonneren op het tijdschrift Pythagoras (€ 35,- per jaar extra);
mij abonneren op het tijdschrift Indagationes Mathematicae (€ 150,- per jaar extra).


Betalingswijze:
automatische incasso                           factuur (€ 2,50 per jaar extra)
Inning o.v.v. `Lidmaatschapsgeld KWG'
   Incassant ID NL08ZZZ405305080000
Indien automatische incasso: gegevens bankrekening:
IBANrekeningnr: 
BIC (indien buitenlandse bank): 
Bankrekening- of Factuurgegevens (indien anders dan boven):
Naam: 
Adres: 
Postcode:      Plaats: 
Land: 


Opmerkingen:

Hoe bent u geattendeerd op het KWG?:

 

 Op- en aanmerkingen zijn welkom: gaarne sturen aan de webmaster (Joke Blom)