KWG Home
Koninklijk Wiskundig Genootschap
wat is het KWG wat doet het KWG word lid van het KWG links

Nieuw Archief voor Wiskunde

Indagationes Mathematicae

Pythagoras

Epsilon boeken

congressen & symposia

Brouwermedaille

agenda

Mededelingen

vacatures

boekbesprekingen

dossiers

Boekbesprekingen

In de afgelopen jaren heeft het KWG, onder leiding van Wim van der Meiden en later Jaap Top, recensies van boeken verzameld en gepubliceerd, eerst in de Mededelingen van het KWG, later in het Nieuw Archief voor Wiskunde. We zijn bezig deze recensies beschikbaar te maken via een zoekinterface; we hopen deze dienst zo snel mogelijk beschikbaar te hebben.

 

 Op- en aanmerkingen zijn welkom: gaarne sturen aan de webmaster (Joke Blom)