KWG Home
Koninklijk Wiskundig Genootschap
wat is het KWG wat doet het KWG word lid van het KWG links

Nieuw Archief voor Wiskunde

Indagationes Mathematicae

Pythagoras

Epsilon boeken

Brouwermedaille

Mededelingen

Agenda: overzicht

Op deze pagina kunnen KWG-leden en andere bezoekers van deze site aankondigingen plaatsen voor evenementen zoals voordrachten, seminaria, promoties, en conferenties. Van deze lijst wordt eens per twee weken per email een kopie verzonden aan alle leden van het Koninklijk Wiskundig Genootschap.

Aankondigingen van wiskundige activiteiten zijn ook te vinden bij de NVvW.


Selecteer op plaats

Plaatsen van een nieuwe mededeling | Gearchiveerde Mededelingen


Wijzigingen in deze aankondigingen kunt u doorgeven aan wiskgenoot@wiskgenoot.nl.

 

 Op- en aanmerkingen zijn welkom: gaarne sturen aan de webmaster (Joke Blom)