KWG Home
Koninklijk Wiskundig Genootschap
wat is het KWG wat doet het KWG word lid van het KWG links

Nieuw Archief voor Wiskunde

Indagationes Mathematicae

Pythagoras

Epsilon boeken

congressen & symposia

Brouwermedaille

agenda

Mededelingen

ledenlijst

vacatures

boekbesprekingen

dossiers

Agenda: overzicht

Op deze pagina kunnen KWG-leden en andere bezoekers van deze site aankondigingen plaatsen voor evenementen zoals voordrachten, seminaria, promoties, en conferenties. Van deze lijst wordt eens per twee weken per email een kopie verzonden aan alle leden van het Koninklijk Wiskundig Genootschap.

Aankondigingen van wiskundige activiteiten zijn ook te vinden bij de NVvW.


Selecteer op plaats
22-4
Rijksuniversiteit Groningen
    Colloquium Mathematics
Dr. Tobias Müller (Utrecht University)
Title: Logic and random graphs
Room: 5161.0293 (Bernoulliborg)Time: 16.00
Geplaatst door Johann Bernoulli Institute (RuG)

23-4
TU Eindhoven
    CASA Colloquium
Professor Nicolas Forcadel (INSA of Rouen)
Homogenization result for dislocation dynamics
11:00-11:45 hrs, lecture room MF 13

The lecture will be preceded by coffee
and tea from 10:30 hrs in MF 5.086.
(MF is building MetaForum)
Geplaatst door dr.ir. A.S. Tijsseling

24-4
Universiteit Utrecht
    Stafcolloquium
Fredrik Manne (University of Bergen, Norway)
Title to be announced
Time/location: 15.30-16.30 hrs, room 611 of the Hans Freudenthal building.
The lecture is preceded by coffee, tea, and cookies from 15 to 15.30 hrs, in the same room.

24/25-4
Lunteren
    PhD Days in Analysis and Dynamics
We are happy to announce this year's NDNS+ meeting for PhD students in analysis and dynamics.
The PhD Days in Analysis and Dynamics will take place on 24 and 25 April 2014 in Lunteren.

During this meeting we expect participants to introduce themselves and their research in the form of a
poster or a short talk. Apart from these talks, two graduate level lectures will be delivered.

We believe that this is a good opportunity for PhD students to meet their fellow researchers, as well as
possible future collaborators.
Please encourage your PhD students to participate in this meeting!
The event's webpage.
The participation fee is free of charge, and includes one night's stay, breakfast, lunches and a conference dinner.
Please see the website for more information and do not hesitate to contact us on by email if you have any questions.
Organisers: Gosse Overal, Björn de Rijk, KaYin Leung, Thomas de Jong, Bob Rink and Vivi Rottschafer.

Geplaatst door phddays2014@gmail.com

28-4
Eindhoven
    Security in times of Surveillance
The Eindhoven Institute for the Protection of Systems and Information (Ei/PSI) organizes a 1-day event on
SECURITY IN TIMES OF SURVEILLANCE
The event will take place at the Eindhoven University of Technology in the Blauwe Zaal (Auditorium building).
You can find general information and a link to the registration form on the website.
Geplaatst door secdm@tue.nl

2/4-5
Brugge
    Benelux Wiskunde Olympiade
De Benelux Mathematical Olympiad (BxMO) is een wiskundederby tussen België, Luxemburg en Nederland. De wedstrijd vindt sinds 2009 jaarlijks in één van deze landen plaats. Elk land mag een team van tien middelbare schoolleerlingen afvaardigen. Het evenement vindt plaats in een weekend, waarvan op zaterdag de daadwerkelijke wedstrijd plaatsvindt. De deelnemers werken op deze dag aan vier opgaven in vierenhalf uur.

9-5
Utrecht
    Mark Kac seminar
Speaker: Erwin Bolthausen (Zürich)
11:15-13:00 Exit distributions for random walks in random environments
Speaker: Mia Deijfen (Stockholm)
14:30-16:15 Routing on trees
Location: room 001, Achter de Dom 22, Utrecht.
The Mark Kac seminar is supported by FOM and is an activity of the STAR stochastics cluster.
See also our website.

10-5
Groningen
    2e Johann Bernoulli Lezing 2014; Eric Jorink
In het jubeljaar 2014, waarin de Groningse Universiteit zijn vierhonderdjarig bestaan viert, wordt ruime aandacht besteed aan het werk van Johann Bernoulli, wiens naam immers verbonden is aan de Groninger Universiteit. Dit wordt gedaan middels een drietal Bernoulli-lezingen. Deze publiekslezing wordt gehouden in het kader van de reunie van wiskunde-alumni.
Locatie: 10 mei 16:00 uur, Der Aakerk, Akerkhof 2, Groningen
Spreker: Eric Jorink (Universiteit Leiden en Huygens Instituut Den Haag)
Titel: Bernoulli en de Wederopstanding, over wiskunde, wetenschap en geloof in de Gouden Eeuw.
Geplaatst door Johann Bernoulli Stichting

10-5
Groningen
    Wiskunde alumnidag 2014 (RuG)
Het is alweer ruim 5 jaar geleden dat er een alumnidag was voor oud-wiskundestudenten van de RuG. In 2014 is het weer zover. In het bijzonder is komend jaar een feestelijk jaar voor de universiteit daar dan het 400-jarig bestaan wordt gevierd met een groots programma onder het thema 4∞ (For Infinity). In dat kader lag het voor de hand om ook een uitgebreid programma voor wiskunde-alumni te organiseren.
Geplaatst door Johann Bernoulli Instituut

19-5
TU Eindhoven
    PhD defence Aram Markosyan (MD)
Modeling multiple time scales in streamer discharges,
promotor: prof.dr. Ute Ebert (CWI/TUE), 16 u.

23-5
Universiteit Twente
    Kaleidoscoopdag 2014
Op vrijdag 23 mei 2014 organiseert het Wiskundig Studiegenootschap Abacus de Kaleidoscoopdag. Dit is een landelijk wiskundesymposium dat ieder jaar door een andere wiskundige studievereniging wordt georganiseerd. De doelgroep bestaat in de eerste plaats uit studenten wiskunde, van zowel de algemene als de technische universiteiten. Verder worden dit jaar ook studenten natuurkunde, werktuigbouwkunde en civiele techniek uitgenodigd vanwege het natuurwetenschappelijke thema dit jaar. De Kaleidoscoopdag is de afgelopen jaren bezocht door tachtig tot honderd studenten, waarbij een deel uit het hele land afkomstig is. De Kaleidoscoopdag 2014 zal het volgende thema hebben: Wind, Water en Wiskunde. Voorbeelden van deelthema’s zijn het modelleren van watergolven en luchtstromingen. Hierbij kan gedacht worden aan de interactie tussen golven en schepen, de luchtstroming rond een raceauto en het voorspellen van regen. Dit zijn natuurwetenschappelijke onderwerpen, maar de lezingen zullen vanuit een wiskundige invalshoek gegeven worden.
Geplaatst door W.S.G. Abacus

23-5
CWI, Amsterdam
    Voorjaarsbijeenkomst van de Werkgemeenschap Scientific Computing
Voorjaarsbijeenkomst van de Werkgemeenschap Scientific Computing
Locatie: CWI, Science Park 123, 1098 XG Amsterdam
Op vrijdag 23 mei 2014 organiseert de Werkgemeenschap Scientific Computing in samenwerking met het Centrum Wiskunde & Informatica
haar jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst te Amsterdam. Op deze bijeenkomst zullen promovendi en senior onderzoekers op het gebied van
Scientific Computing een voordracht geven. Op onze website kunt u alvast het voorlopige programma vinden (e-mail).
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Op een later tijdstip zal de registratie geopend worden.
Binnenkort zullen ook de abstracts van de lezingen gepresenteerd worden.

Organiserend comité: Prof.dr. Kees Oosterlee (CWI, TU Delft), Drs. Margreet Nool (CWI, secretaris WSC), Nada Mitrovic (CWI).

Geplaatst door numwisk@cwi.nl

5/6-6
Arnhem
    Diamant symposium
Diamant symposium
Geplaatst door Robin de Jong

16/18-6
Sevilla, Spain
    11th edition Advanced Course in Operator Theory and ComplexAnalysis
We have the pleasure to inform you that the Eleventh edition of the Advanced Course in Operator Theory and Complex Analysis
will take place again in Sevilla (Spain).
The list of invited speakers will be the following:
Nicola Arcozzi, Bologna University (Italy), Alexander Olevskii, Tel Aviv University (Israel);
Jonathan R. Partington, University of Leeds (UK);
Alexander Ulanovskii, University of Stavanger (Norway).
You can find further information about the courses at our website

Apart of attending the course, you may also have the opportunity to deliver a contributed talk.


23/27-6
CWI, Amsterdam
    Stochastic Networks Conference 2014
This week-long event continues a tradition that was started in 1987 and that has now become a biennial event.
Its aims are to bring together researchers who share an interest in stochastic network models, to survey recent developments, and
identify future research directions. As in the past, the meeting will be structured in a workshop format, with 21 invited talks, and ample
free time, so as to maximize interactions between speakers and participants, and to facilitate a fruitful exchange of ideas.
In addition, there will be a poster session for contributed papers.

For details, including the list of confirmed speakers, registration details and hotel information, see our website

Organisors: Onno Boxma, Michel Mandjes, Bert Zwart.


30-6/4-7
Woudschoten
    GQT Graduate School and Colloquium
We would like to draw your attention to the forthcoming GQT Graduate School and Colloquium, twin events organised by the Dutch Geometry and Quantum Theory research cluster:

30 June - 2 July 2014: GQT graduate school

3 - 4 July 2014: GQT Colloquium

location: Woudschoten conference center, near Zeist

website: http://www.projects.science.uu.nl/GQT/GQT_colloquium

Registration is now open and can be done via the event's website. The deadline for registration is 30 May.

The school will focus on three topics:

- Raf Bocklandt and Stefan Vandoren: Mirror symmetry

- Carel Faber: Gromov-Witten invariants in algebraic geometry

- Ben Moonen: Hodge structures

The program of the colloquium is not fixed yet. The plan is to have several talks related to the topics discussed during the school as well as some talks on general GQT themes.

Both events are aimed primarily at GQT-members, with the school aiming especially at PhD-students. The organization will cover the costs relative to their stay at Woudschouten (full board). There is limited funding for members from foreign universities.

Geplaatst door Gil Cavalcanti, Gunther Cornelissen, Hessel Posthuma and Maarten Solleveld

30-6/2-7
Eindhoven
    Workshop "Preformance and Control of Large-Scale Networks
We're proud to announce the upcoming workshop on “Performance and Control of Large-Scale Networks”. The workshop will feature an exciting program with several top speakers and take place at Eurandom in Eindhoven June 30 - July 2, back-to-back with the 2014 Stochastic Networks Conference in Amsterdam the week before. Thematic scope: The thematic and scientific agenda of the workshop is closely aligned with the trends of several recent workshops, and revolves around mathematical modeling and analysis of a diverse range of networks, e.g., in communications and information dissemination, energy supply, social interactions, and logistics and transportation. These networks have experienced immense growth in terms of size, scope and technological complexity, and commonly exhibit huge stochastic variation due to fluctuating or uncertain user demands, unpredictable mobility patterns and random failures. Because of their huge size, any kind of centralized control tends to be impractical, and hence these networks critically rely on distributed control mechanisms where individual nodes or users make decisions based on local information. Such local control algorithms may impact the network performance on a macroscopic level in rather subtle and even counter-intuitive ways, especially in the presence of random fluctuations. This raises questions how local control algorithms should be designed and what local information can be leveraged in order to optimize the global network performance. These problems are mathematically highly challenging and are at the heart of the workshop program. Many of these challenges fall at the crossroads of applied probability (e.g. interacting-particle models and random graphs), statistics (e.g. measurement-based algorithms), and stochastic optimization (e.g. algorithm design), and are among the hottest topics in the international research community.
Geplaatst door Eurandom

1-7
Rijksuniversiteit Groningen
    Colloquium Mathematics
Professor Rafael Ortega
Title: Periodic solutions of the forced pendulum: from existence to stability
Room: 5161.0293 (Bernoulliborg)Time: 16.00
Geplaatst door Johann Bernoulli Institute (RuG)

3/13-7
Kaapstad
    55e Internationale Wiskunde Olympiade
De International Mathematical Olympiad (IMO) is de meest prestigieuze wiskundewedstrijd voor scholieren en bestaat al sinds 1959. Aan dit jaarlijks terugkerende evenement nemen zo'n honderd landen deel, die allemaal vertegenwoordigd worden door de beste zes scholieren uit dat land. Het Nederlandse team wordt jaarlijks ook gehuldigd door de minister van Onderwijs, samen met de teams van de andere bètaolympiades. Elk jaar heeft een ander land ter wereld de eer om de IMO te organiseren, dit jaar is Zuid-Afrika aan de beurt. In 2011 werd de IMO voor het eerst in Nederland georganiseerd. Het evenement duurt negen dagen. De spectaculaire openingsceremonie vormt het officiële begin. Vervolgens krijgen de deelnemers tijdens elk van de twee wedstrijddagen drie problemen voorgelegd, die ze in vierenhalf uur moeten oplossen. Dit zijn pittige vraagstukken waar menig professioneel wiskundige een flinke kluif aan heeft. Na de wedstrijddagen nemen de scholieren deel aan diverse activiteiten en excursies. De sluitingsceremonie, met als hoogtepunt de medaille-uitreiking, vormt het slotstuk van de IMO.
Geplaatst door Zuid-Afrikaanse Wiskunde Olympiade, John Webb

7/11-7
RU Grongingen
    21st International Symposium on Macal Theory of Networks and Systems(MTNS2014)
The 21st International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems (MTNS 2014) will be hosted by the Groningen Center for Systems and Control of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Groningen with support of the Dutch Institute of Systems and Control (DISC). The University of Groningen celebrates its 400th anniversary in 2014.
MTNS is a prime conference in the general area of mathematical systems theory. The symposium is interdisciplinary and attracts mathematicians, engineers and researchers working in all aspects of systems theory. The symposium is organized every two years and traditionally covers areas involving a wide range of research directions in mathematical systems, networks and control theory. The scientific program of the conference is defined by approximately 50 themes listed on the web-page of the conference.

The MTNS 2014 program includes:
- plenary and semi-plenary lectures
- mini-courses
- invited sessions
- contributed talks (either as an extended abstract or a full paper). It is planned to have the peer-reviewed full-papers appearing in the Proceedings of the conference to be indexed in Scopus, ISI Web of Science and Google Scholar.

Key dates:
- Proposals for mini-courses: 28 October 2013 - Invited session proposals: 25 November 2013

- Contributed talks: 25 November 2013
- Decision notification: March 2014
- Early Registration due: end of April 2014
- Final submission due: end of April 2014.

The conference co-chairs are; Arjan van der Schaft, Harry Trentelman, Jacquelien Scherpen, and Claudio De Persis. Please visit: the website for more and up-to-date information.


8-7
Groningen
    3e Johann Bernoulli Lezing 2014; Hector Sussmann
In het jubeljaar 2014, waarin de Groningse Universiteit zijn vierhonderdjarig bestaan viert, wordt ruime aandacht besteed aan het werk van Johann Bernoulli, wiens naam immers verbonden is aan de Groninger Universiteit. Dit wordt gedaan middels een drietal Bernoulli-lezingen.
Locatie: 8 juli 20:00u Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Spreker: Hector Sussmann (Rutgers University)
Titel: From Johann Bernoulli to Optimal Control: a tale of missed opportunities

Deze lezing vormt tevens onderdeel van het 21ste symposium over Mathematical Theory of Networks and Systems (MTNS)
Geplaatst door Symposium Mathematical Theory of Networks and Systems

14/18-7
VUA
    First announcement IWOTA 2014
This is the first announcement of the 25th International Workshop of Opera¬tor Theory and its Applications (IWOTA 2014),
Amsterdam, The Nether¬lands, Monday July 14 to Friday July 18, 2014.
This is the week after the MTNS 2014, which will be held in Groningen. During the conference there will be two special days,
one on the occasion of the 80th birthday of Dima Arov, and one on the occasion of the 65th birthday of Leiba Rodman.

Registration for IWOTA 2014 will be open in February 2014. We like to invite you to suggest special sessions and/or submit contributed talks.
To suggest a special session, please send a proposal to iwota2014@gmail.com

To submit a contributed talk:
1. Please prepare title and abstract in standard Latex, using the template on the IWOTA 2014 website.
2. Submit title and abstract to iwota2014@gmail.com
The deadline for suggestions of special sessions and for submissions of contributed talks is March 1, 2014.
We are looking forward to your contribution toward the success of the IWOTA 2014. Further information can be found on the website.
The organizing committee consists of Tanja Eisner, Birgit Jacob, André Ran (chair), Hans Zwart.

Geplaatst door iwota2014@gmail.com

14/18-7
Amsterdam
    IWOTA-2014
From Monday July 14 to Friday July 18, 2014, the 25th International Workshop of Operator Theory and its Applications (IWOTA 2014) will be held in Amsterdam. During the conference there will be two special days, one on the occasion of the 80th birthday of Dima Arov, and one on the occasion of the 65th birthday of Leiba Rodman. Registration for IWOTA 2014 will be open in February 2014. We like to invite you to suggest special sessions and/or submit contributed talks. To suggest a special session, please send a proposal to iwota2014@gmail.com To submit a contributed talk: 1. Please prepare title and abstract in standard Latex, using the template on the IWOTA 2014 website. 2. Submit title and abstract to iwota2014@gmail.com The deadline for suggestions of special sessions and for submissions of contributed talks is March 1, 2014. We are looking forward to your contribution toward the success of the IWOTA 2014. Tanja Eisner, Birgit Jacob, André Ran (chair) and Hans Zwart.
Geplaatst door André Ran

25/29-8
Eindhoven
    Population Dynamics and Statistical Physics in Synergy
This workshop is part of the DFG Priority Program "Probabilistic Structures in Evolution" (DFG-SPP 1590). Themes of the workshop are genealogical processes; multiscale genetic models; adaptive dynamics; evolutionary branching; evolution for interaction networks. The programme will consist of 3-hour mini-courses and 1-hour talks. ORGANISERS: Cristian Giardina - University of Modena and Reggio Emilia Andreas Greven - Universität Erlangen-Nürnberg Frank den Hollander - Leiden University
Geplaatst door Eurandom

Plaatsen van een nieuwe mededeling | Gearchiveerde Mededelingen


Wijzigingen in deze aankondigingen kunt u doorgeven aan wiskgenoot@wiskgenoot.nl.

 

 Op- en aanmerkingen zijn welkom: gaarne sturen aan de webmaster (Joke Blom)