De PR activiteiten van het KWG worden overgenomen door de afdeling Publiciteit van het Platform Wiskunde Nederland. Hieronder een kort overzicht van eerdere aktiviteiten.

Project nationale PR-medewerker wiskunde

Het project ‘Nationale PR-medewerker wiskunde’ was een gezamenlijk initiatief van het KWG, de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren en Kennislink.

Het project werd namens KWG en NVvW geleid door de Landelijke Taakgroep Wiskunde PR. Deze stuurde twee part-time PR-medewerkers aan: een Nationale PR-medewerker wiskunde en een vakredacteur wiskunde bij Kennislink.

Sinds 1 september 2009 staan de werkzaamheden van de Taakgroep op een laag pitje, in afwachting van de instelling van een Publiciteitscommissie door het nieuw op te richten Stichting Platform Wiskunde Nederland. De werkzaamheden van de Nationale PR-medewerker wiskunde zijn inmiddels overgenomen door het Platform; sinds begin 2011 is Charlotte Vlek daar werkzaam als PR-medewerker voor de wiskunde. De werkzaamheden van de vakredacteur wiskunde bij Kennislink gaan gewoon door.

Alex van den Brandhof is sinds augustus 2006 redacteur van de vakpagina Wiskunde van Kennislink (0.2 fte).

Charlotte Vlek was van 1 oktober 2007 tot 1 september 2009 nationale PR-medewerker wiskunde (0.2 fte). Zij ontwikkelde ondermeer de website www.wiskundeinperspectief.nl die d.m.v. interviews met afgestudeerde wiskundigen het beroepsperspectief van een studie wiskunde onder de aandacht brengt. Het Freudenthal Instituut geeft hierbij web-ondersteuning. Een bijbehorende klasseposter Wat kun jij met een studie wiskunde? attendeert op deze site. Productie en verspreiding van de poster werd gesponsord door de gezamenlijke wiskunde-opleidingen op universiteit en HBO.
Een ander project waar Charlotte samen met anderen aan gewerkt heeft, is het project Eureka: Op landelijke schaal gaan promotieteams van wiskundestudenten scholen bezoeken om de leerlingen enthousiast voor wiskunde te maken.

Behalve door het KWG en de NVvW werden genoemde PR-activiteiten tot 1 september 2009 mede gefinancierd door de onderzoeksscholen Stieltjes en Mathematical Research Institute en de Stichting Compositio Mathematica. Sinds die datum worden de werkzaamheden voor Kennislink wiskunde (na een overbrugging door KWG) door Stichting Compositio Mathematica gefinancierd.