KWG Home
Koninklijk Wiskundig Genootschap
wat is het KWG wat doet het KWG word lid van het KWG links

Nieuw Archief voor Wiskunde

Indagationes Mathematicae

Pythagoras

Epsilon boeken

congressen & symposia

Brouwermedaille

agenda

Mededelingen

vacatures

boekbesprekingen

dossiers

Publicaties
Het Koninklijk Wiskundig Genootschap publiceert het kwartaalblad Nieuw Archief voor Wiskunde, dat in 1875 is opgericht en in het jaar 2000 zijn 'vijfde serie' ingegaan is. Dit tijdschrift wordt aan alle leden verzonden, evenals de tweewekelijkse elektronische nieuwsbrief met een overzicht van de agenda. Daarnaast geeft het KWG het wiskundetijdschrift voor jongeren Pythagoras uit. Samen met de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren NVvW heeft het KWG eind 2005 de Stichting Epsilon opgericht. Doel van de stichting is het waarborgen van de activiteiten van Epsilon Uitgaven, zoals het uitgeven van de serie wetenschappelijke boeken en de deeltjes uit de Zebra reeks.

Congressen en symposia
Het genootschap organiseert door het jaar heen een aantal vaste activiteiten, zoals het Nederlands Mathematisch Congres, het Wintersymposium voor leraren, en het aan toepassingen gewijde Najaarssymposium. Bovendien organiseert de KWG-sectie Industriële en Toegepaste Wiskunde naast symposia de jaarlijkse Studiegroep Wiskunde met de Industrie.

Ondersteuning
Het KWG sponsort diverse wiskundige zusterorganisaties, zoals het Vierkant voor Wiskunde en Epsilon Uitgaven. Het KWG reikt tevens eens per drie jaar de Brouwermedaille uit aan een toonaangevend wiskundige. Daarnaast ondersteunt het KWG via de NOCW verschillende activiteiten voor jongeren, zoals de Wiskunde Olympiade, Wiskunde A-lympiade, Kangoeroe wedstrijden, Universitaire Olympiade en de Vierkant kampen.

Het KWG was partner in het project nationale PR-medewerker wiskunde, dat tot doel had door middel van actieve nieuwsgaring de PR van de wiskunde te versterken. Inmiddels zijn de landelijke PR aktiviteiten overgenomen door de afdeling Publiciteit van het Platform Wiskunde Nederland.

Diensten op deze site
Het KWG houdt via deze site een agenda bij, waar alle bezoekers van de site een aankondiging kunnen plaatsen; elke twee weken wordt een overzicht hiervan naar alle leden verzonden. Er kan op naam gezocht worden in de database van het KWG, die naast leden een groot aantal andere wiskundigen in Nederland bevat. Op een aantal dossierpagina's worden achtergronden verzameld en bijgehouden over een aantal actuele discussies. Tenslotte zijn de meest recente boekbesprekingen uit het Nieuw Archief via een database op te zoeken.

Sinds oktober 2002 verzorgt het KWG de Wiskunde PersDienst, een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren en het KWG. De Wiskunde PersDienst streeft ernaar een verzamelpunt te zijn voor journalistieke informatie van en over wiskunde en wiskundigen. Bovendien wil de WPD obstakels wegnemen voor een efficiente communicatie tussen wiskundigen en het algemeen publiek.

 

 Op- en aanmerkingen zijn welkom: gaarne sturen aan de webmaster (Joke Blom)