KWG Home
Koninklijk Wiskundig Genootschap
wat is het KWG wat doet het KWG word lid van het KWG links

contactinfo

Mededelingen

Nieuw Archief voor Wiskunde

Indagationes Mathematicae

Pythagoras

Epsilon boeken

Wiskunde PersDienst

Platform Wiskunde Nederland

sponsors

about the KWG

Het Koninklijk Wiskundig Genootschap is een landelijke vereniging van beoefenaars van de wiskunde en iedereen die de wiskunde een warm hart toedraagt. De vereniging is in 1778 opgericht en is 's werelds oudste nationale wiskunde genootschap.

Het genootschap heeft als doel de wiskunde te bevorderen, en haar beoefening en toepassingen aan te moedigen. Daarnaast vertegenwoordigt het KWG de Nederlandse wiskundige gemeenschap in binnen- en buitenland.Dit is een tijdelijke website ivm serverproblemen

Mogelijk zal niet alles feilloos werken. De oude website is gearchiveerd. Daar kunt u statische informatie vinden (bevroren sinds juli 2014).Het KWG is lid van IMU en van EMS. Volg de links voor hun nieuwsbrieven.


Nationale Wetenschapsagenda

Tot  1 mei kunt u bijdragen aan de ontwikkeling van de Nationale Wetenschapsagenda en uw vraag aan de wetenschap indienen via de site www.wetenschapsagenda.nl. Vanuit veel wetenschapsgebieden wordt serieus gebruikgemaakt van deze mogelijkheid. Ook zijn er vanuit de wiskunde gecoördineerde initiatieven om interessante vragen in te dienen. Vragen kunnen echter ook individueel worden ingediend. Mocht u bepaalde (wiskundige) vragen onder de aandacht willen brengen, maak dan nu gebruik van die mogelijkheid.


Kennislink

Op Kennislink worden regelmatig leuke actuele zaken vanuit de wiskunde onder de aandacht gebracht door o.a. Arnout Jaspers. Misschien leuk om even te kijken? Zie   www.kennislink.nl


Wintersymposium 2015

Het jaarlijkse Wintersymposium heeft plaatsgevonden in het Academiegebouw in Utrecht op zaterdag 10 januari 2015. Links naar de presentaties kunt u hier vinden.


Nederlands Mathematisch Congres

Het 51ste Nederlands Mathematisch Congres vond plaats in Leiden op dinsdag 14 en woensdag 15 april 2015.
Het 52ste NMC wordt gehouden in Amsterdam op 22 en 23 maart 2016, tezamen met de Belgische en Luxemburgse zusterverenigingen (BMS en SML). 

 Op- en aanmerkingen zijn welkom: gaarne sturen aan de webmaster (Joke Blom)