KWG Home
Koninklijk Wiskundig Genootschap
wat is het KWG wat doet het KWG word lid van het KWG links

contactinfo

Mededelingen

Nieuw Archief voor Wiskunde

Indagationes Mathematicae

Pythagoras

Epsilon boeken

Wiskunde PersDienst

Platform Wiskunde Nederland

sponsors

about the KWG

Het Koninklijk Wiskundig Genootschap is een landelijke vereniging van beoefenaars van de wiskunde en iedereen die de wiskunde een warm hart toedraagt. De vereniging is in 1778 opgericht en is 's werelds oudste nationale wiskunde genootschap.

Het genootschap heeft als doel de wiskunde te bevorderen, en haar beoefening en toepassingen aan te moedigen. Daarnaast vertegenwoordigt het KWG de Nederlandse wiskundige gemeenschap in binnen- en buitenland.Het KWG is lid van IMU en van EMS. Volg de links voor hun nieuwsbrieven.


Stieltjesprijs 2014

Voor het jaar 2014 zijn er twee Stieltjesprijzen toegekend en wel aan:
  • Ziyang Gao;
    op 24 november 2014 gepromoveerd in Leiden bij prof. dr. S.J. Edixhoven en prof. dr. E. Ullmo (IHÉS, Université Paris-Sud).
    Titel proefschrift: The mixed Ax-Lindemann theorem and its applications to the Zilber-Pink conjecture.
  • Bram L. Gorissen;
    op 19 september 2014 cum laude gepromoveerd in Tilburg bij prof. dr. ir. D. den Hertog, copromotor dr. ir. A. L. Hoffmann.
    Titel proefschrift: Practical robust optimization techniques and improved inverse planning of HDR brachytherapy.

Oproep voor nominaties voor de N.G. de Bruijn prijs

Met ingang van 2016 zal de N.G. de Bruijnprijs tweejaarlijks tijdens het Nederlands Mathematisch Congres worden uitgereikt. De prijs in 2016 wordt uitgereikt voor het beste wiskundig wetenschappelijke werk dat in gerefereerde tijdschriften verschenen is in de jaren 2011 tot en met 2014. ...meer

Wintersymposium 2015

Het jaarlijkse Wintersymposium heeft plaatsgevonden in het Academiegebouw in Utrecht op zaterdag 10 januari 2015. Links naar de presentaties kunt u hier vinden.
Het Wintersymposium 2016 is op zaterdag 9 januari gepland, wederom in het Academiegebouw in Utrecht.


Nederlands Mathematisch Congres

Het 51ste Nederlands Mathematisch Congres vond plaats in Leiden op dinsdag 14 en woensdag 15 april 2015.
Het 52ste NMC wordt gehouden in Amsterdam op 22 en 23 maart 2016, tezamen met de Belgische en Luxemburgse zusterverenigingen (BMS en SML).Dit is een tijdelijke website ivm serverproblemen

Mogelijk zal niet alles feilloos werken. De oude website is gearchiveerd. Daar kunt u statische informatie vinden (bevroren sinds juli 2014). 

 Op- en aanmerkingen zijn welkom: gaarne sturen aan de webmaster (Joke Blom)