KWG Home
Koninklijk Wiskundig Genootschap
wat is het KWG wat doet het KWG word lid van het KWG links

contactinfo

agenda

Mededelingen

Nieuw Archief voor Wiskunde

Indagationes Mathematicae

Pythagoras

Wiskunde PersDienst

Platform Wiskunde Nederland

Kennislink

sponsors

vacatures

about the KWG

Het Koninklijk Wiskundig Genootschap is een landelijke vereniging van beoefenaars van de wiskunde en iedereen die de wiskunde een warm hart toedraagt. De vereniging is in 1778 opgericht en is een van 's werelds oudste nationale wiskunde genootschap.

Het genootschap heeft als doel de wiskunde te bevorderen, en haar beoefening en toepassingen aan te moedigen. Daarnaast vertegenwoordigt het KWG de Nederlandse wiskundige gemeenschap in binnen- en buitenland.Het KWG is lid van IMU en van EMS. Volg de links voor hun nieuwsbrieven.


Wintersymposium 2014

Het jaarlijkse Wintersymposium vond plaats in het Academiegebouw in Utrecht op zaterdag 11 januari 2014. De presentaties en enkele andere links staan op de website.


Nederlands Mathematisch Congres

Het 50ste Nederlands Mathematisch Congres vond plaats in Delft op woensdag 16 en donderdag 17 april 2014.

Het 51ste NMC vindt plaats in Leiden op dinsdag 14 en woensdag 15 april 2015.De volgende berichten zijn afkomstig van de Wiskunde PersDienst


Datum 17 september 2014 door Tom H. Koornwinder
Ter gelegenheid van 2014 "International year of crystallography" hebben verschillende landen (België het meest nabij) postzegels uitgebracht met afbeeldingen van kristallen, die uiteraard nauw met de wiskunde verweven zijn. Een overzicht met links staat op de hieronder genoemde webpagina.
Datum 8 september 2014 door Tom H. Koornwinder
Op voordracht van de selectiecommissie heeft onderzoekschool WONDER besloten om bij hoge uitzondering, gezien de uitzonderlijke kwaliteit dit jaar, twee Stieltjesprijzen uit te reiken voor het beste wiskundeproefschrift 2013.

Benjamin Sanderse won de prijs voor zijn op het CWI voorbereide proefschrift Energy-conserving discretization methods for the incompressible Navier-Stokes equations. Application to the simulation of wind-turbine wakes, waarop hij op 19 maart 2013 cum laude gepromoveerd is aan de TU Eindhoven bij prof. dr. ir. Barry Koren.

Pavel Zorin-Kranich won de prijs voor zijn proefschrift Ergodic theorems for polynomials in nilpotent groups, waarop hij op 12 september 2013 gepromoveerd is aan de Universiteit van Amsterdam bij prof. dr. Ale Jan Homburg en co-promotor dr. Tanja Eisner.

De Stieltjesprijs wordt sinds 1996 jaarlijks toegekend aan het beste proefschrift in de wiskunde dat het afgelopen jaar aan een Nederlandse universiteit verdedigd is. Bij de nu afgesloten ronde werden er 74 proefschriften uit 2013 ingediend. De prijs bedraagt 2500 euro, beschikbaar gesteld door Stichting Compositio Mathematica. De 2500 euro voor de extra prijs is beschikbaar gesteld door de Thomas Stieltjes Stichting. Komend najaar zal er een WONDER afternoon georganiseerd worden, waar ondermeer de prijzen officieel zullen worden uitgereikt en de laureaten een voordracht zullen houden.

Datum 1 september 2014 door Hans Wisbrun
Vanaf vandaag biedt Wisc u gedurende drie weken, drie keer per week, blogberichten aan over het begrip Oneindig in de wiskunde. Dit zal gebeuren in (relatieve) lekentaal, erg veel wiskundige voorkennis zal er niet nodig zijn.
Deze kleine serie dient als opmaat voor de lancering van onze nieuwe chocolaletter, de Infinity, voorzien voor 23 september 2014, het begin van de astronomische herfst en ruim voor Sint en Kerst. Meer informatie vindt u met de link.

  nieuwsarchief -->

 

 Op- en aanmerkingen zijn welkom: gaarne sturen aan de webmaster (Joke Blom)