KWG Home
Koninklijk Wiskundig Genootschap
wat is het KWG wat doet het KWG word lid van het KWG links

contactinfo

Mededelingen

Nieuw Archief voor Wiskunde

Indagationes Mathematicae

Pythagoras

Epsilon boeken

Wiskunde PersDienst

Platform Wiskunde Nederland

sponsors

about the KWG

Het Koninklijk Wiskundig Genootschap is een landelijke vereniging van beoefenaars van de wiskunde en iedereen die de wiskunde een warm hart toedraagt. De vereniging is in 1778 opgericht en is 's werelds oudste nationale wiskunde genootschap.

Het genootschap heeft als doel de wiskunde te bevorderen, en haar beoefening en toepassingen aan te moedigen. Daarnaast vertegenwoordigt het KWG de Nederlandse wiskundige gemeenschap in binnen- en buitenland.Het KWG is lid van IMU en van EMS. Volg de links voor hun nieuwsbrieven.


Oproep voor nominaties voor de N.G. de Bruijn prijs

Met ingang van 2016 zal de N.G. de Bruijnprijs tweejaarlijks tijdens het Nederlands Mathematisch Congres worden uitgereikt. De prijs in 2016 wordt uitgereikt voor het beste wiskundig wetenschappelijke werk dat in gerefereerde tijdschriften verschenen is in de jaren 2011 tot en met 2014.
De prijs wordt beschikbaar gesteld door Elsevier vanwege de samenwerking met het KWG bij het publiceren van Indagationes Mathematicae. In aanmerking voor de prijs komen kandidaten die de Nederlandse nationaliteit hebben, in Nederland wonen of verbonden zijn aan een Nederlandse instelling. De laureaat ontvangt een erepenning, een oorkonde en een geldbedrag van 4000 euro. De laureaat houdt een plenaire voordracht op het NMC. Reis- en verblijfskosten worden vergoed. Voor het NAW wordt een interview gehouden met de laureaat of de laureaat biedt een breed toegankelijk artikel aan bij het NAW.
Kandidaten worden voorgedragen middels minimaal één aanbevelingsbrief die uiterlijk 1 oktober 2015 in het bezit van de jury moet zijn. Aanbevelingsbrieven dienen gericht te worden aan de voorzitter van de jury
prof.dr. H.W. Broer, Johann Bernoulli Instituut, Postbus 407, 9700 AK Groningen
E-mail: H.W.Broer(op)rug.nl.
Iedereen wordt uitgenodigd om kandidaten voor te stellen.

Kennislink

Op Kennislink worden regelmatig leuke actuele zaken vanuit de wiskunde onder de aandacht gebracht door o.a. Arnout Jaspers. Misschien leuk om even te kijken? Zie   www.kennislink.nl


Wintersymposium 2015

Het jaarlijkse Wintersymposium heeft plaatsgevonden in het Academiegebouw in Utrecht op zaterdag 10 januari 2015. Links naar de presentaties kunt u hier vinden.


Nederlands Mathematisch Congres

Het 51ste Nederlands Mathematisch Congres vond plaats in Leiden op dinsdag 14 en woensdag 15 april 2015.
Het 52ste NMC wordt gehouden in Amsterdam op 22 en 23 maart 2016, tezamen met de Belgische en Luxemburgse zusterverenigingen (BMS en SML).Dit is een tijdelijke website ivm serverproblemen

Mogelijk zal niet alles feilloos werken. De oude website is gearchiveerd. Daar kunt u statische informatie vinden (bevroren sinds juli 2014). 

 Op- en aanmerkingen zijn welkom: gaarne sturen aan de webmaster (Joke Blom)